Encyklopedie TČM: xian ren zhang 1 | Tcm-cs.com

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
Gou Qi Zi
3 | 03181 x

Gou Qi Zi - Lycium Chinense, Fructus

Čínský název: Gou Qi Zi, Zhou Qi, Gan Qi Zi, Gou Ji Zi, Qi Zi, Xian Ren Zhang (Mand); GeiJi (Cant) Botanický název: Lycium chinense, Lycium barbarum Český název: kustovnice čínská Latinský název užívané části: Lycii fructus Český …
1 | 00541 x

Seznam ingrediencí X

Xi Cao 细草 Herba Ceratophylli Demdersi Xi Gua Cui Yi 西瓜翠衣 Exocarpium Citrulli Xi Gua Shuang 西瓜霜 Mirabilitum Praeparatum Xi Gua Zi Ke 西瓜子壳 Spermodermium Citrulli Xi Mi 菥蓂 Herba Thlaspis Xi Shuai 蟋蟀 Gryllus Chinensis Xi …