Encyklopedie TČM: radix rubiae 1 | Tcm-cs.com

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
Čínské byliny
1 | 00304 x

Di jin cao - Euphorbia humifusa, Herba

Čínský název: 地锦草 Di jin cao Botanický název: Euphorbia humifusa Latinský název užívané části: Herba Euphorbiae Humifusae Český název: Pryšec poléhavý Český název užívané části: celá rostlina Anglický název: Wolfs Milk, …
1 | 00652 x

Seznam ingrediencí Q

Qi Cao 蛴螬 Larva Holotrichiae Qi Dai 脐带 Umbilical Cord Qi Jiao Feng 七角风 Radix et Folium Macropanacis Rosthornii Qi She 蕲蛇 Agkistrodon Qi Xing Jian 七星剑 Herba Moslae Cavaleriei Qian Cao 茜草 Radix Rubiae Qian Dan 铅丹 Miniumite …