Encyklopedie TČM: kua ša 1 | Tcm-cs.com

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
Baňkování - léčba baňkami
1 | 08011 x

Baňkování - léčba baňkami

Baňkování - léčba baňkami Autor: MUDr. Doris Danielová Každý terapeut, který použije při léčbě svých pacientů tuto knihu, je z morálního i etického hlediska povinen se v oboru zdravovědy neustále vzdělávat. I když metodika v této …
BL35 - chuej-jang
1 | 00647 x

BL35 - huiyang, chuej-jang

BL35 会阳 / 會陽 huiyang, chuej-jang Další názvy: Setkání jangů Lokalizace: Nachází půl cchunu bočně od špičky kostrče Použití: Užívá se při chorobách močopohlavní soustavy, klimakterických potížích a bolestech zad (pozor …
Čínské léčebné masáže Tuina
1 | 04381 x

Čínské léčebné masáže Tuina

Čínské léčebné masáže (Tuina) Autor: Sun Chengnan Vydavatel: (URL) V USA nejvýše ceněné dílo na téma čínské masáže (tuina nebo anmo). Seznamuje s principy těchto masáží z hlediska TČM (tradiční čínské medicíny) a podrobně …
GB20 - feng-čch
1 | 06100 x

GB20 - fengchi, feng-čch´

GB20 風池 fengchi, feng-čch´ Další názvy: Větrný rybník, Jezírko větru Lokalizace: Mezi úpony kývače (musculus sternocleidomastoideus) a svalem trapézovým (musculus trapezius) za uchem, na hranici vlasů. Použití: Velký bod k vypuštění …
GB34 - jang-ling-čchüan
2 | 06169 x

GB34 - yanglingquan, jang-ling-čchüan

GB34 阳陵泉 / 陽陵泉 yanglingquan, jang-ling-čchüan 5 Bod spojení HE, země, Shromažďovací bod BAHUI, Dolní bod spojení XIAHE Další názvy: Pramen na jangové straně kopce, Jangový pramen na návrší, Dolní bod spojení žlučníku …
HT04 - ling-tao
1 | 03104 x

HT04 - lingdao, ling-tao

HT04 靈道 lingdao, ling-tao 4 Bod toku JING, kov Další názvy: Cesta ducha Lokalizace: Na radiální (palcové) části šlachy ohybače zápěstí, 1,5 cchunu nad zápěstní rýhou. (pod ním je řádka HT05-HT07). Použití: Akupunktura - mělce …
HT08 - šao-fu
1 | 03084 x

HT08 - shaofu, šao-fu

HT08 少府 shaofu, šao-fu 2 Bod mělčiny YING, oheň Další názvy: Menší palác Lokalizace: Na malíkové straně dlaně, mezi distálními (od těla k periferii vzdálenými) částmi 4. a 5. kosti záprstní (metakarpální). Pomůcka: když …
LI12 - čou-liao
1 | 01549 x

LI12 - zhouliao, čou-liao

LI12 肘飂 zhouliao, čou-liao Další názvy: Šev lokte Lokalizace: 1 cchun nad LI 11, mírně směrem dozadu k lokti. Použití: kromě viz LI7, LI8 velmi dobrý efekt na tenisový loket a léčbu obrn horní končetiny. Lze pracovat všemi prostředky …
LI13 - šou-wu-li
1 | 01593 x

LI13 - shouwuli, šou-wu-li

LI13 手五里 shouwuli šou-wu-li Další názvy: pět mil na ruce Lokalizace: Na linii spojující LI11 a LI15, 3 cchuny nad LI11. Použití: Účinky stejné jako LI12. kromě viz LI7, LI8 velmi dobrý efekt natenisový loket a léčbu obrn horní …
Učení o síti drah - orgánové hodiny
3 | 10093 x

Učení o síti drah tradiční čínské medicíny

Učení o síti drah - orgánové hodiny Autor: MUDr. Doris Danielová Podrobný popis průběhu všech 12 řádných drah a dvou mimořádných (CV,GV) a kompletní seznam všech meridiánových bodů vhodný k použití při akupresuře, masáži, baňkování, …