Encyklopedie TČM: ben tun 1 | Tcm-cs.com

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
1 | 00350 x

Ben tun tang

Ben Tun Tang Anglický název: Running Piglet Decoction Složení dávky pro 2-4 dny Gan Cao (Glycyrrhizae Radix) 12g Chuan Xiong (Ligustici Rhizoma) 12g Dang Gui (Angelicae sinensis Radix) 12g Zhi Ban Xia (Pinelliae Rhizoma preparatum) 24g Huang Qin …