Encyklopedie TČM: balbutismus 1 | Tcm-cs.com

Fotogalerie Téma / FórumPříspěvky / Zobrazení
1 | 02428 x

Balbutismus

Koktavost (též zejména odborně balbutismus, balbuties) je řečová porucha, při které je plynulost řeči neúmyslně přerušována opakováním jednotlivých slabik či částí slov nebo jejich nechtěným prodlužováním. Řeč je v některých …