Fotogalerie: ting li 1 | Tcm-cs.com

cz
Čínské byliny (Ting li zi)
Čínské byliny (Ting li zi)
cz
LI - jangmingová dráha tlustého střeva šou-jang-ming ta-čchang-ťing (Shouyangming dachangjing)
LI - jangmingová dráha tlustého střeva šou-jang-ming ta-čchang-ťing (Shouyangming dachangjing)
cz
LI - jangmingová dráha tlustého střeva šou-jang-ming ta-čchang-ťing (Shouyangming dachangjing)
LI - jangmingová dráha tlustého střeva šou-jang-ming ta-čchang-ťing (Shouyangming dachangjing)