Miloš Vymazal: Yuan shen 原神 je vrozená nebeská energie. Původní duch, část věčné duše, která sestupuje do našeho fyzického života.

V taoistickém pohledu vědomí prostupuje vesmírem, prostupuje prostorem a časem. Vědomí je kolektivní. Yuan shen je nasazen přímo z kolektivního vědomí .

Shen je tvořen směsí Yuan a Zhi (podobně jako u esence). Zhi je uvědomění, Yuan je bytí.

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com