Miloš Vymazal: 情 志 病 qingzhi bing (qingzhi bing) - emoce ("duševní poruchy“ nebo "emoční poruchy")

Dnes překládáme jako emoce, co s námi dělají emoce. Původně to slovo znamenalo esenci, podstatu. Chápání Qing pojmy „podstata, povaha“ lépe vystihuje jejich vliv na koloběh Qi v lidském organizmu

Další odkazy
Sedm emocí
Qing*
Emoce*

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com