Miloš Vymazal: Yi (I)  je duchem sleziny. Duch Yi sídlí v našem středu nebo pobíhá kolem něj a stará se v těle o všechno: obstarává čchi, spravuje ji a rozděluje ji, sleduje, zda se dobře vede všem orgánům a všem duchům po materiální stránce, zda mají dostatek krve a zda se tedy cítí dobře. Yi musí hodně přemýšlet aby splnil své úkoly, ale i také hodně konat.

Emocí sleziny je přílišné přemýšlení a hloubání a rozumování. Duch Yi zodpovídá za veškerou naši duševní práci, za naše myšlení, a je proto tím duchem, který vůbec umožnil historický vývoj člověka, jaký byl. Díky tomu, že YI neboli náš střed, naše slezina (společně se žaludkem) pracoval dobře mohla si slezina vytvořit svůj "vlastní myslící orgán", mohla jej zdokonalovat, aby umožnila veškeré myšlení - náš přední mozek, čelní laloky, onu část svrchní mozkové kůry. Myšlení je také vlastně jakýsi druh trávení.

Zdroj: Tradiční čínská medicína: Pro pacienty i lékaře MUDr. Georg Weidinger

Další odkazy
Slezina
Orgán cang, slezina
 SP dráha sleziny
Pět duchů - Wu shen

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com