Hanka Antošová, Dis.: 命門 Mingmen (ming-men) neboli BRÁNA ŽIVOTA

Představuje kořen původní čchi.

BEZ MINGMENU - nemůže být vyživována čchi pěti prvků, - nemůže se šířit čchi pěti prvků

DÍKY MINGMENU - může srdce ovládat ducha, - mohou játra zajišťovat rozlišování, - žaludek může přijímat, - slezina může zajistit transport, - plíce uplatňují svou regulační činnost, - ledvina může obstarávat sílu, - trojitý zářič může řídit cestu vody, - močový měchýř může sbírat a uskladňovat

Je-li původní čchi bohatá a dobrá, organismus správně funguje, je li v nějakém nedostatku, není zajištěno dostatečné oteplování organismu, který nefunguje tak jak by měl.

Zdroje: přednášky paní doktorky Danielové a kniha základní pojmy v Tcm
Editoval hantosova (12.05. 2013 17:58)
Petr Novák: Mingmen - brána života
"Mistr Šao řekl: Ve všech dvanácti drahách je přítomen oheň; proč se rodí s podporou mingmenu?
Qipo odvětil: Všechen oheň dvanácti drah je postnatální oheň. Postnatální oheň by se bez prenatálniho ohně nemohl transformovat; oheň v dvanácti drahách dostává prenatální oheň mingmenu, díky čemuž se bez ustání znovu vytváří, a až pak může iniciovat ustavičné proměny a pohyby (v těle). Proto všech dvanáct drah vzhlíží k minmenu jako k opoře a ke kořenu.
“ 
Qín (Čchin) 3.stol.př.n.l.

Profesor Bai a posílení ledvin: „Ledviny jsou vodní orgán. Z hlediska jejich vlastností uvnitř vody existuje oheň a uvnitř té vody existuje jang. Proto posílením ohně MING MEN působíme zároveň na jin i jang".


Dotaz PK: A jak tedy dostat oheň do dráhy, kde chybí? Například Agni oheň. Zajímá mne ve věku uvadání - sucha.

Odpověď PN: Člověka bych musel vidět. Klasik říká: "Ohněm mingmenu se nazývá prvopočáteční čchi, vodou mingmenu se nazývá prvopočáteční esence jing ...

Voda a oheň mingmenu tudíž představují zdroj dvanácti orgánů. Když se o ně opírá srdce, dokáže být osvíceným vládcem; když se o ně opírají plíce, mohou regulovat a hýbat (qi); když se o ně opírají slezina a žaludek, dokážou doplňovat bohatství zásobárny (potravy); když se o ně opírají játra a žlučník, poskytují základ pro (vznikání) úmyslů a rozhodnutí; když se o ně opírá močový měchýř, potom trojitý zářič transformuje čchi (vody); když se o ně opírají tlusté a tenké střevo, potom přepravování a odevzdávání (živin) se děje samo sebou. Ačkoliv toto všechno vypovídá o mistrnosti orgánu ledvin, ve skutečnosti jde o funkce pravé jin; není možné tomu nevěnovat pozornost.“

Takže vzhledem k tomu, že Agní v sanskrtu znamená oheň trávení, tak bych podporoval ten - dá se moxovat mingmen = i výživa jin, pak by se mi líbila SP06 a asi i CV12. Jinak jin kvůli stáří = suchosti, by šel přes CV04 a asi bych se podíval na  body plic (Kov - stáří = svlažovat plíce - pozor na smutek). Při cvičení nebo meditaci bych se snažil polykat sliny, které v tomto případě budou ledvinové a doplňující celkově jin. Doušky by se daly rozdělit dle potřeby a například polykat (v představě) do spodního a horního zářiče. Jinak zároveň musíme hlídat, aby oheň mingmenu nevyšlehl nahoru. U výrazné nedostatečnosti Shen Yang může dojít k uvolnění „ministerského ohně“ z Ming Menu a jeho vyplutí nahoru a k povrchu. V tomto případě mohou být v obličeji pocity horka a lehké zarudnutí (zbytek těla je však chladný). (Teprve ZAHŘÁTÍM se JANG vrátí zpět a začne plnit své funkce.)
Mingmen | GV04 - ming-men

Mingmen | GV04 - ming-men

Sanyinjiao | SP06 - san-jin-ťiao

Sanyinjiao | SP06 - san-jin-ťiao

Zhongwan | CV12 - čung-wan

Zhongwan | CV12 - čung-wan

Guanyuan | CV04 - kuan-jüan

Guanyuan | CV04 - kuan-jüan


Petr Novák - centrum Aeditus, Praha
http://www.tradicni-cinska-medicina-praha.cz