MUDr. Petr Hoffmann: Těhotenství

Dle TCM se v každém těhotenství věnuje pozornost nejen ženě, ale i nenarozenému dítěti. Nic nového, říkáte si, tak je to i v naší západní medicíně. Tradiční čínská péče však v sobě zahrnuje každodenní režim, odpovídající stravu, podpůrná cvičení a zajímá se o emoční stav každé budoucí maminky.

Těhotenství

Těhotenství


I pravil čínský klasik: Těhotná žena by neměla býti atakována šoky, starostmi či trpět únavou, ani by neměla nadměrně jísti syrovou zeleninu a ovoce, chladné potraviny, jako jsou zmrzlina a potraviny z lednic, jídla kyselá a mastná, stejně tak jako jídla kořeněná a ostrá. Její mysl by měla býti uvolněná, měla by naslouchati klidné hudbě a čísti kvalitní knihy. Budoucí matka musí míti na paměti, že plod v jejím lůžku bude vždy ovlivněn vším, co ona dělá, neboť plod je ovlivňován jak vnitřními poměry v děloze, tak i vnějšími okolnostmi z matčina života.

Především by se každá těhotná žena měla snažit dodržovat každodenní režim, tedy určitou pravidelnost, řád a pořádek. A to jak v aktivitě, tak v práci, v jídle, v odpočinku a ve spánku. Tato doporučení nám budou připomínat doporučení chytré horákyně: Měla by být aktivní, ale ne zase až tak moc, do úplného vyčerpání (kupř. nošení těžkých nákupů či náročné vysokohorské tůry). Měla by dostatečně spát, ale ne zase až tak příliš (dlouhé ležení může zapříčiňovat stagnaci energie čchi v děloze). Neměla by být ani hladová ani přejedená apod.
V případě jakékoliv nemoci matky je jasné, že vše se dotýká i nenarozeného dítěte. Rovněž platí, že zdravá matka má podstatně lepší předpoklady zplodit a porodit zdravého potomka.

Emoce ve své moci míti
Největší vliv hrají (a to nejen v těhotenství) jako vždy emoce. Jakákoliv nadměrná či dlouhodobá emoce se jako první stimul přenáší i na plod. Nadměrná radost rozstřelí srdeční čchi, vztek a zloba vzedmou horkost v játrech, nadměrné přemýšlení a zádumčivost vede ke stagnaci čchi ve slezině, smutek aobava oslabí plíce, strach a ustrašenost vyčerpají ledvinovou esenci. Pokud je vnitřní energie těhotné ženy (v důsledku těchto emocí) narušena, může tento stav bránit dostatečnému rozvoji vnitřních orgánů plodu, což vede buď k vrozeným postižením a nemocem anebo i k potratu.

Těhotenský sex upraviti
Dle TCM je omezení sexuálního styku v určitém stádiu těhotenství nutná a to pro stabilizaci plodu a prevenci potratu. Platí, že první 3 měsíce těhotenství a poslední 3 měsíce těhotenství je vhodné omezit intimní styk. Děloha je totiž propojena s  dráhou ledvin, která zase vyživuje a udržuje plod v děloze. Při sexuálním styku dochází u těhotné ženy k úniku ledvinové esence jin, která pak zase dostatečně nevyživuje plod. Jinými slovy - ledvinový jin je spotřebován k orgasmu. Pokud je ledvinový jin v normě, matka i plod se těší plnému zdraví.
V opačném případě může vést buď (v prvních měsících) k potratu, nebo (v posledních měsících) k těhotenským komplikacím, jako je předčasný odtok plodové vody, předčasné odlučování děložního lůžka (placenty) a k předčasnému porodu. Stejně tak i různé cizí baktérie, zanesené při sexuálním styku, mohou zapříčiňovat ranné infekce a záněty s horečkou, a to jak novorozence, tak i matky.

Dobrá strava sílu dává
Stravování a výběr jídla každé těhotné ženy jsou úzce spjaty s růstem plodu a to je také důvod, proč by matka měla jíst nejen to, co jí chutná, ale hlavně to, co prospívá i jejímu miminku.
Dle TCM jsou během těhotenství obzvláště vhodné potraviny jako ryby, vejce, fazole, celer, k pití se doporučuje převařená voda s citronem. Pestrá, jednoduchá a vyvážená strava je základem, stejně jako pravidelnost, a tím předcházení hladovění či přejídání.

Naopak jako nevhodné potraviny jsou jídla s tzv. chladnou energií jako zelené saláty, grapefruity, ananasy a krabi, neboť poškozují ("zachlazují") slezinu a žaludek. Po 7. měsíci se nedoporučují slaná jídla (z důvodu otoků). Rovněž mastná, olejovitá a tučná jídla jsou obtížně stravitelná a poškozují slezinu, jež produkuje pak hlen TAN. Tzv. ostrá a horká jídla (kořeněná jídla, cibule, pažitka) produkují vznik vnitřního ohně, jenž pak zneklidňuje plod. Kupř. dětský ekzém, který se objevuje v prvních 3 měsících po narození, obzvláště pak na hlavě (ve kštici) a na obličeji, je zapříčiněn nadměrnou konzumací matky tzv. horkých a ostrých jídel, které vedou ke vzniku horkého toxinu RE DU…

Mírné cvičení v mezích zákona
Těhotná žena by si měla udržet glanc i balanc mezi prací a odpočinkem, obzvláště v prvních a v posledních 3 měsících těhotenství. Zdravá žena může částečně každodenně pracovat s tím, že bude redukovat svoji zátěž s blížícím se porodem. Měla by také umírněně a přiměřeně lehce cvičit, aby tak podpořila cirkulaci energie čchi a krve a tím zdraví nejen své, ale i zdraví plodu. Naopak by se měla vyhnout namáhavé či dlouhodobé práci, stejně tak jako tvrdým náročným fyzickým cvikům (skoky, zvedání), které by mohly vyvolat potrat či předčasný porod.

Kouření a alkohol škodí zdraví, těhotným obzvláště!
Dle TCM slezina a žaludek jsou prameny energie čchi Qi a krve XUE. Růst a rozvoj každého plodu záleží právě na energii a krvi matky. Pokud je těhotná žena "otravována jedy" typu nikotin či alkohol, slezina a žaludek jsou pak oslabeny a nemohou produkovat dostatek energie a krve a tudíž ani zásobovat plod. Navíc alkohol přináší do těla vlhko a horko SHI/RE, které se přenáší na plod, který se pak rodí s tzv. nitroděložními toxiny RE DU, jež zapříčiňují v budoucnu vznik různých nemocí typu alergií,alkoholového syndromu či svalové atrofie. Rovněž novorozenecká žloutenka(doprovázená často zácpou) je často způsobena popíjením alkoholu během těhotenství. Pití alkoholu během těhotenství je zcela nevhodné, neboť každý plod by měl vstřebávat čistou a klidnou energii od matky. Alkohol však není jen extrémně horký, ale také narušuje tělesnou energii a uvádí ji ve zmatek a chaos… praví se ve starých čínských knihách.

Kouření matky je pro dítě stejně nezdravé jako alkoholismus. Každý plod je velmi citlivý na sebemenší obsah nikotinu v krvi matky. Kouřící matky musí počítat s tím, že častěji budou rodit předčasně a navíc i méně zdravé děti než nekouřící matky. Nikotin přináší do těla štiplavé ostré horko, které se snadno mění na oheň. Tento oheň se dostává skrze dělohu do plodu a zapříčiňuje tzv. horké nemoci čili nemoci, typu ekzémů, astmatu či psychických poruch, jako je ADHD syndrom (hyperaktivní chování), lehká mozková dysfunkce, dyslexie, autismus apod.

Není bylina jako bylina!
Každá bylina, a potažmo tedy i potravina, může být ve svém důsledku toxická, záleží vždy na 2 faktorech: 1. na velikosti dávky (kvantitě) a za 2. na vhodnosti té které či bylinné směsi pro daný terén (kvalitě) – prostě musí vždy padnout klíč do zámku.
V těhotenství by se proto měly vždy s velkou opatrností a jen v malých dávkách a po nezbytně nutnou dobu používat tyto 3 základní okruhy bylin (dle TCM):

Byliny, jež vyvolávají pocení (kupř. 004).
CHUAN XIONG CHA TIAO WAN | Průsmyk větrné hory 004

CHUAN XIONG CHA TIAO WAN | Průsmyk větrné hory 004


Byliny, jež rozprouďují krev a povzbuzují střevní peristaltiku (kupř. 038, 041, 042, 052, 053, 054, 205, 091).
HAI ZAO YU HU WAN | Klenba malebného chrámu 038

HAI ZAO YU HU WAN | Klenba malebného chrámu 038

XUE FU ZHU YU WAN | Zpevnění podemletého břehu 041

XUE FU ZHU YU WAN | Zpevnění podemletého břehu 041

DAN SHEN YIN WAN | Ušlechtilost lotosového květu 042

DAN SHEN YIN WAN | Ušlechtilost lotosového květu 042

TAO HONG SI WU WAN | Jemnost nebeské víly 052

TAO HONG SI WU WAN | Jemnost nebeské víly 052

WEN JING WAN | Závěje plné naděje 053

WEN JING WAN | Závěje plné naděje 053

GUI ZHI FU LING WAN | Zeď devíti draků 054

GUI ZHI FU LING WAN | Zeď devíti draků 054

JIN GU DIE SHANG WAN | Houževnatost bambusového výhonku 205

JIN GU DIE SHANG WAN | Houževnatost bambusového výhonku 205

MA ZI REN WAN | Naplnění vyschlého řečiště 091

MA ZI REN WAN | Naplnění vyschlého řečiště 091


Byliny, jež podporují močení (kupř. 016, 102, 111, 201, 202, 204).
DAO CHI WAN | Zdolání ohnivé soutěsky 016

DAO CHI WAN | Zdolání ohnivé soutěsky 016

BA ZHENG WAN | Projasnění temné tůňky 102

BA ZHENG WAN | Projasnění temné tůňky 102

BEI XIE SHEN SHI WAN | Zastavení toku Žluté řeky 111

BEI XIE SHEN SHI WAN | Zastavení toku Žluté řeky 111

DU HUO JI SHENG WAN | Pevnost palácového pilíře 201

DU HUO JI SHENG WAN | Pevnost palácového pilíře 201

XUAN BI WAN | Ochlazení žhavé lávy 202

XUAN BI WAN | Ochlazení žhavé lávy 202

SHU JING HUO XUE WAN | Síla opravdového bojovníka 204

SHU JING HUO XUE WAN | Síla opravdového bojovníka 204

cz
Těhotenství
Těhotenství
Petr Novák: Existuje vysvětlení kontraindikace akupunktury zusanli (ST36) a hegu (LI04) v těhotenství?
Starý příběh z dynastie Sung 960-1279 n.l.

Korunní princ žijící za dynastie Sung miloval lékařské umění. Jednou šel parkem a potkal člověka starajícího se o těhotnou ženu. Korunní princ přisedl k těhotné ženě a udělal diagnózu pohlaví plodu. Vyhodnotil jí tak, že žena čeká dívku. Nařídil lékaři Xu Wenbaiovi, aby provedl také diagnózu. Wenbai jí udělal a odpověděl: "Má dvojčata, chlapce a dívku." Korunní princ zuřil a chtěl, aby mu otevřely ženské břicho... Wenbai ho zastavil a řekl: "Prosím korunní princi, mohu použít své jehly?" Vypustil zusanli a dopinil hegu. To vypudilo oba plody z břicha —žena potratila. Ukázalo se, že to, co diagnostikoval Wenbai, byla pravda... Proto je řečeno, že tyto body jsou kontraindikované v těhotenstvím.
Zusanli | ST36 - cu-san-li

Zusanli | ST36 - cu-san-li

Hegu | LI04 - che-ku, spojené údolí

Hegu | LI04 - che-ku, spojené údolí


Zdroj: ZUSANLI (ST-36) Subhuti Dharmananda, Ph.D., ředitel Institutu pro tradiční medicínu, Portland, Oregon
Editoval Petr Novák (31.01. 2019 12:39)

Petr Novák - centrum Aeditus, Praha
http://www.tradicni-cinska-medicina-praha.cz
cz
Těhotenství
Těhotenství