Miloš Vymazal: 13 bodů duchů 十三鬼穴 (body ducha, body démonů)
Anglické názvy: Ghost Points, Thirteen Ghost Points

Sun Si Miao (dynastie Tang 618–907) zavedl do akupunkturní praxe 13 bodů ducha (Gui xue). Jejich použítí vycházelo ze starých představ o vlivu duchů a démonů na mentální, emoční i fyzický stav člověka. Body se dodnes používají na zvláštní psychické stavy např.  např. psychické poruchy, manické stavy, epilepsii ...

Je např. známé použití jednoho z bodů duchů (GV26) u lékaře Bian Que, kterému se podařilo pomocí tohoto bodu přivést pacianta v komatu zpět k životu.


13 bodů ducha
OznačeníNázevJiný názevAnglický překlad
GV26renzhongguigongGhost Palace
GV16fengfuguizhenGhost Pillow
GV23shangxingguitangGhost Hall
CV24chengjiangguishiGhost Market
LU11shaoshangguixinGhost Faith
LI11quchiguituiGhost Leg
ST06jiacheguichuangGhost’s Bed
SP01yinbaiguileiGhost Fortress
PC07dalingguixinGhost Heart
PC08laogongguicuGhost Cave
BL62shenmaiguiluGhost Path
EX-HN-11haiquanguifengGhost Seal
CV01huiyinguicangGhost Store
Poznámka: V tabulce je uveden přehled těchto bodů. Bohužel názvy některých bodů mohou být nepřesné z důvodu jejich záměny. Někteří autoři uvádějí jiné přiřazení těchto bodů.
Guixin může být taiyuan LU09 nebo daling PC07
Guilu by mohl být jianshi PC05 nebo laogong PC08

Text Gao Wu zahrnoval shenting GV24, ruzhong ST17, yanglingquan GB34xingjian LR02 a vynechal shenrnai BL62, Shangxing GV23, quchi LI11, yumentou / yinxiafeng.Shuigou | GV26 - šuej-kou

Shuigou | GV26 - šuej-kou

Fengfu | GV16 - feng-fu

Fengfu | GV16 - feng-fu

Shangxing | GV23 - šang-sin

Shangxing | GV23 - šang-sin

Chengjiang | CV24 - čcheng-ťiang

Chengjiang | CV24 - čcheng-ťiang

Shaoshang | LU11 - šao-šang

Shaoshang | LU11 - šao-šang

Quchi | LI11 - čchü-čch

Quchi | LI11 - čchü-čch

Jiache | ST06 - ťia-čche

Jiache | ST06 - ťia-čche

Yinbai | SP01 - jin-paj

Yinbai | SP01 - jin-paj

Daling | PC07 ta-ling

Daling | PC07 ta-ling

Laogong | PC08 - lao-kung

Laogong | PC08 - lao-kung

Shenmai | BL62 - šen-maj

Shenmai | BL62 - šen-maj

Huiyin | CV01 - chuej-jin

Huiyin | CV01 - chuej-jin

Haiquan | EX-HN11 - haiquan

Haiquan | EX-HN11 - haiquan


Klíčova slova: Body ducha, guixue, gui xue, gx0

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Body ducha (Gui xue)
Body ducha (Gui xue)
Stanislav Bečka: 13 bodů duchů

V průběhu věků nabývali staří Číňané v akupunktuře dalších zkušeností a objevovali nové, důležité body. K „místům bolesti“ (body „a-ši“) přibývaly postupně body i značně vzdálené od místa obtíží. Vyvinuly se nejprve v systém nazvaný „Body 13 démonů“. Jejich  stimulací se bojovalo proti chorobám, které domnělí „démoni“ vyvolávali. Jednalo se o body, které dnes podle nomenklatury WHO značíme jako GV01, GV16, GV24, GV26, CV24, ST06, PC06, LI11, SI11, TE05, SP01, BL60. Podle jiných zdrojů sem pařily i body ST36, LU05, LU09, LU11. Určité diference v podání nejsou podstatné.
Changqiang | GV01 - čchang-čchiang

Changqiang | GV01 - čchang-čchiang

Neiguan | PC06 - nej-kuan

Neiguan | PC06 - nej-kuan

Tianzong | SI11 - tchien-cung

Tianzong | SI11 - tchien-cung

Waiguan | TE05 - waj-kuan

Waiguan | TE05 - waj-kuan

Kunlun | BL60 - kchun-lun

Kunlun | BL60 - kchun-lun


Všechny tyto body, jakož i další kombinace bodů blízkých a bodů vzdálených dodnes používáme. Až později se objevila energetická koncepce, nejprve v podobě bodů pěti přehrad, která se poté rozvinula v komplexní systém neustálé proměny a koloběhu prvků (wu-sing). Z té doby pochází dodnes používaný systém drah a bodů, doplněný v průběhu věků už jen nepodstatně.

Zdroj: Přepsané dějiny akupunktury?, Petr Fiala


13 bodů duchů z díla Qian Jin Yao Fang

Tyto body se mají napichovat ve stejném pořadí jak je zde uvedeno!!
GV26 - (Guigong - palác zlých duchů)
LU11 - (Guixin - dopis zlých duchů)
SP01 - (Guilai - pevnost duchů)
PC07 - (Guixin - srdce ducha)
BL62 - (Guilu - cesta zlých duchů)
GV16 - (Guzhi - zátylek démona)
ST06 - (Guichuan - postel démonů)
CV24 - (Guishi - tržiště démonů)
PC08 - (Guiku - skladiště démonů)
GV23 - (Guitang - bazén démonů)
CV01 - (Guicang - úkryt démonů - u mužů, u žen se nabodává extrabod nad klitorisem )
LI11 - (Guichen - ministr démonů)
EM - Kaichuan - Guifeng- pečeť démonů

Technika: jehly ponecháme 20-30 minut, můžeme á 5 minut manipulovat - silně vypouštíme nebo neutrálně napichujeme, používáme při obou druzích šílenství - jangovém i jinovém.

Zdroj: Akupunkturní body, skripta SINBIOS 2004, 1. díl, str. 11, Československá SinoBiologická společnost
Editoval cinske-masaze-trinec (22.01. 2019 16:13)

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz