Petr Novák: Čtyři období Země
Suwen 29. kapitola Žlutý císař„Slezina nevládne (konkrétnímu, jedinému) ročnímu období, jak je to tedy?“  Qi Bo:
„Slezina, to je Zem. Vládne středu. V čase čtyř ročních období řídí/vládne nad čtyřmi zang orgány. V každém je jí svěřená vláda 18 dní, nemůže sama vládnout nad (celým jediným) ročním obdobím.“


Období Země jsou osmnáctidenní, když to vynásobíš počtem mezidobí, tedy 4x, tak Ti vyjde 72 dní a to se i někdy uvádí u jednotlivých elementů (každý 72 dní), když to vynásobíš X 5 udělá 360 = každý element v "PRŮMĚRU" má stejný počet dní. Ve světových stranách je Zem střed (ne severovýchod ani jihozápad atd.).

Výraz „Pozdní léto“ 长夏 Zhang xia je symbol pro element Země, který vystihuje její vlastnosti a proto se používá v čínských spisech. Je na přelomu července a srpna a ne Babí léto, jak se v Čechách tvrdí. Že to je symbolické je hezky vidět například z citátu v Suwen 4 kapitola pro dnešní období - Pozdní léto dominuje zimě. (Každé to Pozdní léto je závěr roční doby a ty jsou jen čtyři – Suwen 1 kapitola).V astrologii jsou vrcholy elementů: zimaVoda = zimní slunovrat, jaroDřevo = jarní rovnodennost, létoOheň = letní slunovrat, podzimKov = podzimní rovnodennost. Země tu není, protože je na závěr každého ročního období a v astrologii je to poslední ze tří znamení. Zimní znamení jsou kanec, krysa a buvol, kdy kanec a krysa jsou vodní a buvol zemské znamení.

V astrologii jsou zimní-jarní období Země skoro měsíc a jsou to dvě období jieqi (viz přiložený obrázek) - kalendáře, který je o postavení slunce vůči Zemi. Někdy se mu říká zemědělský a je spojený právě s astrologií. 18 dní je schovaných v těch zemských jieqi. (Každé z dvanácti znamení má své dvě jieqi). Má osobní představa je, že se to proměňuje pomalu a těch 18 dní je vrchol elementu Země. Jin a jang také nenaskočí hned. Yang se zvětšuje od zimního slunovratu a jeho projevů je zatím málo...

Další odkazy
On-line Kalendář TČM
Čínský solární kalendář 2019

Petr Novák - centrum Aeditus, Praha
http://www.tradicni-cinska-medicina-praha.cz
cz
Čtyři období Země
Čtyři období Země