Michaela Klimešová: Amenorrhoea
- je vynechání menstruace (minimálně dvou cyklů) u ženy v období pohlavní zralosti. Fyziologická je amenorea v období dětství, těhotenství, laktace a v postmenopauzálním období.

Dělení dle doby vzniku
1. Primární amenorea:
        pokud se menarché nedostaví do 15. roku věku;
        příčiny – hlavně organické – ageneze dělohy, porucha kanalizace Müllerových vývodů, hypoplázie rodidel;
        ve třetině jde o genetiku – dysgeneze gonád apod.;
2. Sekundární amenorea:
        3 měsíce a déle trvající vynechání menstruace u ženy, která dosud menstruovala

Dělení amenorey dle příčiny :
- Hypothalamická amenorea
- Hypofyzární amenorea
- Ovariální amenorea
- Uterinní amenorea
- Amenorea z extragenitálních příčin


Zdroj z Wikiskripta.eu