Michaela Klimešová: Pityriasis rosea Gibert je exantémové onemocnění typické pro adolescentní věk.
Český název: růžová pityriása

Epidemiologie a etiologie
- vzniká nejspíše jako reakce na některé virové infekce. Onemocnění má přechodný charakter, maximum výskytu pozorujeme na jaře a na podzim. Nejčastěji se vyskytuje u osob mezi 10.−35. rokem života.

Klinické projevy
- onemocnění předchází stádium prodromů, pro které je typická únava, subfebrilie, bolesti hlavy a svalů, nazofaryngitida. Poté vzniká tzv. primární plaka (nazývana také mateřské ložisko nebo plaque primitive) – oválné erytématoskvamózní ložisko o průměru 2–5 cm, nejčastěji na trupu, ramenech, nebo krku.

Zdroj: Wikiskripta.eu
cz
Růžová pityriása
Růžová pityriása