Miloš Vymazal: Body křížení (ťiao-chuej-süe / jiaohuixue)

Body křížení leží v místech, ve kterých se protínají dvě nebo více drah (z dvanácti řádných  a osmi zvláštních drah). Neměly by být zaměňovány za skupinu propojovacích bodů osmi zvláštních drah bamai jiaohuixue. Existuje zhruba devadesát bodů křížení a většina z nich se nachází na trupu, hlavě a obličeji. Obvykle se jedná o body se širokým spektrem účinků, což vyplývá právě z jejich polohy v místě křížení dvou nebo vice drah.

Mezi  nejznámější patří např. bod San-jin-ťiao (sanyinjiao, SP06), nad vnitřním kotníkem, ve  kterém se protínají tři jinové dráhy na noze; konkrétně dráha sleziny, jater a ledvin.  Dalšími body jsou např. bod Kuan-jüan (guanyuan, CV04) a bod Čung-ti (zhongli, CV03), ve kterých se kříží opět tři jinové dráhy nohou, tj. sleziny, jater a ledvin, tentokrát na  dráze početí. Tyto body pak mohou být použity při léčbě těchto jinových drah nohy.  Např. bod Čung-ťi (zhongji, CV03) se velice často používá při onemocněních souvisejících  s močovo-pohlavním ústrojím a močením, jako jsou pomočování, impotence, nepravidelná či bolestivá menstruace, časté močení, pokles dělohy, děložní krvácení atd. Poněvadž je  těchto bodů opravdu hodně, uvedeme si v dalších příspěvcích pouze některé z nich.
Sanyinjiao | SP06 - san-jin-ťiao

Sanyinjiao | SP06 - san-jin-ťiao

Zhongji | CV03 - čung-ťi

Zhongji | CV03 - čung-ťi

Guanyuan | CV04 - kuan-jüan

Guanyuan | CV04 - kuan-jüan


Zdroj textu: Tajemství akupunkturních bodů, Bohumír Balner & Rostislav Balner

Klíčová slova: body křížení, bod kříženíjiao hui xue, jiaohui, ji0

Další odkazy
Meridiány
Šestero dvojic drah dle obsahu jinu a jangu
Mimořádné dráhy - kouzelné, mistrovské

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Body křížení ťiao-chuej-süe (Jiaohuixue)
Body křížení ťiao-chuej-süe (Jiaohuixue)