Miloš Vymazal: Fu xi 伏羲  Fu-si

První z trojice mýtických císařů. V pověstech mívá podobu tvora s lidskou hlavou a hadím tělem, a je pokládán za syna hromu. Je uváděn jako panovník vládnoucí v letech 2852–2737 před naším letopočtem. Fu-si měl vládnout 115 let a dožít se 197 let. Čínská tradice Fu-simu připisuje vynález čínského písma, kalendáře, vaření, domestikace zvířat, rybaření se sítěmi a lovu zvířat s pomocí pastí.

Během jeho vlády byly údajně uvedeny do života praktiky akupunktury. Sám vyrobil devět typů jehel pro dané léčebné účely. Dále sestavil osm trigramů tzv. pa-kua, tedy osm základních znaků a zároveň elementů vesmíru, jež se staly podkladem knihy I-ťing, jedné z knih konfuciánského kánonu.

Z mytologického hlediska Fu-si značil přechod od matriarchátu k patriarchátu. Před ním měla vládnout jeho sestra Nüwa, společnost v její době měla zůstávat primitivní a lidé nevěděli, že k početí dítěte je třeba muž, příchod dítěte byl považován za zázrak. Fu-si objevil otcovství, vzal si svou sestru za ženu a založil tak institut manželství.

Na reliéfech z doby Chan se oba objevují jako dva navzájem propletení hadi, přičemž Fu-si drží v ruce úhelník jako symbol kreativity a rozumu. Byl též zobrazován s dračím tělem, což může mít význam mytologický, ale podle některých antropologů by to mohlo značit – pokud by byl reálnou postavou – i to, že pocházel z kmene, který uctíval draka.

Zdroje: Klasická čínská medicína I  - Základy teorie, Vladimír Ando a Wikipedie

Další odkazy
Osm trigramů - systém Ho-tu

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Císař Fu si a manželka Nü wa
Císař Fu si a manželka Nü wa
cz
Fu xi - Císař Fu-si (Fu xi)
Fu xi - Císař Fu-si (Fu xi)