Miloš Vymazal: Osm trigramů - systém Ho-tu (Ho-tchu)
Další názvy: Dřívější nebeStarší uspořádání, Bagua raných nebes, Fu Xi bagua 伏羲八卦

Autorem toho uspořádání trigramů je mytologický čínský císař Fu-si (Fuxi, 伏羲), který v jedné vizi spatřil u vyváženost zdánlivě různých energií a nazval ji Ho-tu (Ho-tchu). Podle jiných zdrojů bylo schéma údajně vykresleno na koni, který se vynořil z vody.

Osm trigramů pa-kua (bagua) je zde uspořádáno podle poměru jin a jang. Tvar je tvořen osmiúhelníkem, jenž geometricky představuje mezistupeň mezi kruhem (nebem) a čtvercem (zemí). Ho-tu schematizuje ideální uspořádání všech věcí.

Poměr jin a jang je popisován takto
Nebe a země určují směr.
Hora a jezero spojují své síly.
Hrom (bouře) a vítr jsou si navzájem pobídkou.
Oheň a voda (řeka) spolu nebojují.
Tak je spolu osm znaků spojeno spojeno. [2]

Vertikální osa (nebe a země)  určuje směr mezi spiritualitou a materialismem.
Horizontální osa (oheň a voda) symbolizuje rozum a podvědomí.
1. úhlopříčná osa (hora a jezero): Hora je symbolem klidu a stability, jezero naopak veselé rozpustilosti ("hora omezuje", "jezero obveseluje").
2. úhlopříčná osa (hrom a vítr): Hrom probouzí věci, vítr jimi hýbá.

Zdroj: Čchi-kung a I-ťing: Cvičení Osm brokátů podle staročínské Knihy moudrosti I-ťing, Dietrich Rowek; [2]Richard Wilhelm

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Osm trigramů - systém Ho-tu
Osm trigramů - systém Ho-tu