Miloš Vymazal: Sluneční a měsíční dech
Dechové techniky převzaté z jógy.

Nádí
Nádí jsou kanály, kterými prochází prána – božská energie, život a vědomí. Uvádí se, že existuje síť 72 000 nádí, která rozvádí životní energii do celého těla.

Jsou tři nádí, která jsou zvláště důležité.
IDÁ (Ida) začíná v levé části těla a reprezentuje princip měsíce.
PINGALÁ (Pingala) začíná v pravé části těla a symbolizuje sluneční princip.
SUŠUMNÁ  (Sushumna) probíhá centrálním zádovým kanálem a reprezentuje vědomí.
Sluneční a měsíční dech - nádí a čakry

Sluneční a měsíční dech - nádí a čakry


Nádí se aktivizují dechem. Dýcháme-li levou nosní dírkou, podporujeme činnost idy. Ida ochlazuje, uklidňuje a osvěžuje tělo i mysl jako stříbrné světlo měsíce. Vliv pingaly na organismus lze přirovnat k působení slunce, které ohřívá zemi a podporuje růst vegetace. Pingalu podněcují nádechy a výdechy pravou nosní dírkou.

Při dýchání pravou dírkou (slunečním dechem) je teplota našeho těla mírně vyšší a při dýchání levou nosní dírkou(měsíčním dechem) je naopak teplota nižší. Nachladíme-li se při koupání, je to proto, že jsme zrovna dýchali měsíční (levou) dírkou. Chceme-li nachlazení předejít, koupeme se ve chvíli, kdy dýcháme pravou dírkou (slunečním dechem)


Súrja bhéda pránájáma (sluneční dech)
Surya Bheda Pranayama (Surya Bhedana , Surya Nadi Pranayama)
Jedná se o nádech pravou nosní dírkou (levá dírka je uzavřena prsteníčkem). Výdech je buď stejnou nebo levou nosní dírkou.
Súrja bhéda pránájáma - sluneční dech

Súrja bhéda pránájáma - sluneční dech


Postup cvičení: Sedíme ve zkříženém sedu, ruce jsou volně na kolenou. Zavřeme oči a volně dýcháme. Zdvihneme pravou ruku a uděláme pranajáma mudru (ukazováček a prsteníček jsou opřeny o bod mezi obočím). Nadechneme se a prsteníčkem pravé ruky uzavřeme levou nosní dírku a vydechneme pravou. Další nádechy a výdechy provádíme pouze pravou nosní dírkou, levá je uazvřena prsteníčkem.

Další varianta je provádět nádechy pravou nosní dírkou a výdechy levou.

V pokročilejší praxi prodlužujeme výdech a zařazujeme zádrž dechu po nádechu. Nádech : zádrž :  výdech v poměru 1:2:2.

Účinky: Zahřívá a energizuje tělo. Zbavuje depresí, povzbuzuje mysl. Příznivě působí při nízkém krevním tlaku. Pročišťuje a aktivuje pingalu nádí.


Čandra bhéda pránájáma (měsíční dech)
Chandra Bheda Pranayama (Chandra Bhedana (Chadra Nadi Pranayama)
Nadechujme levou nosní dírkou (pravá dírka je uzavřená palcem). Vydechujeme stejnou nebo levou nosní dírkou.
Čandra bhéda pránájáma - měsíční dech

Čandra bhéda pránájáma - měsíční dech


Postup cvičení: Sedíme ve zkříženém sedu, ruce jsou volně na kolenou. Zavřeme oči a volně dýcháme. Zdvihneme pravou ruku a uděláme pranajáma mudru (ukazováček a prostředníček jsou opřeny o bod mezi obočím). Nadechneme se a palcem pravé ruky uzavřeme pravou nosní dírku a vydechneme levou. Další nádechy a výdechy provádíme pouze levou nosní dírkou, pravá je uzavřena palcem.

Další varianta je provádět nádechy levou nosní dírkou a výdechy pravou nosní dírkou.

Účinky: Ztišuje a zklidňuje. Dech je vhodné zařadit před meditací. Pročišťuje idu nádí.

Uvádí se, že pro zklidnění stačí 12 nádechů a výdechů.

Upozornění: Technika má výrazné tlumící účinky. Vede k letargii, útlumu a hlubší praxe může přivodit i deprese, proto bývá považována za zakázanou techniku, která bývá zařazována do praxe jen ze zvláštních důvodů. Technika by se neměla stát běžnou praxí, ale pouze krátkým cvičením

Zdroj: Joga-online.cz a Youtube

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Čandra bhéda pránájáma - měsíční dech
Čandra bhéda pránájáma - měsíční dech
cz
Sluneční a měsíční dech - nádí a čakry
Sluneční a měsíční dech - nádí a čakry
cz
Súrja bhéda pránájáma - sluneční dech
Súrja bhéda pránájáma - sluneční dech