Miloš Vymazal: Inkompatibilita - neslučitelnost znamení

Znamení, která jsou na obrázku umístěna proti sobě, jsou v přímém konfliktu a představují nejnepříznivější variantu. Znamení, která nestojí přímo proti sobě a ani se nenalézají v trojúhelníku snášenlivosti, se v různé míře shodnou.


Neslučitelnost znamení
ZnameníInkompatibilní znamení
krysavodajangkůňoheňjang
buvolvodajinovce (koza)oheňjin
tygrdřevojangopicekovjang
králík (zajíc)dřevojinkohoutkovjin
drakdřevojangpeskovjang
hadoheňjinprase (vepř, kanec)vodajin
kůňoheňjangkrysavodajang
ovce (koza)oheňjinbuvolvodajin
opicekovjangtygrdřevojang
peskovjangdrakdřevojang
prase (vepř, kanec)vodajinhadoheňjin

Další odkazy
Kompatibilita (snášenlivost) znamení
Čínský kalendář - roky

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Inkompatibilita - neslučitelnost znamení
Inkompatibilita - neslučitelnost znamení