Jaroslav Vydržel: Jak je to se začátkem čínského nového roku
Každoročně vedu debaty s lidmi kteří se zajímají o čínské horoskopy o tom, kdy vlastně začíná čínský nový rok a jak to tedy je správně, a proč to tedy mnozí uvádějí jinak. Věc se má tak, že ohledně počátku nového roku panují dosti nepřesnosti v pojmech a proto máme spoustu nesprávných dojmů, pokud si mohu dovolit tento bonmot. Abych ale uvedl věci na pravou míru, musíme si ujasnit pár základních pojmů.

Lunární kalendář - byl a je v Číně užíván od nepaměti. Je ale kalendářem občanským, nikoliv astrologickým ve smyslu tradiční čínské astrologie BaZi. Podle lunárního kalendáře se slaví náboženské svátky, narozeniny a také se podle něj platili daně, užíval se tedy v běžném občanském životě.
Více na Čínský lunární kalendář

Solární kalendář - označovaný jako kalendář Xia, byl a je stále spojen se sluncem a jeho pohybem po nebi. Je rozdělen do 24 období (24 Jie Qi) a lépe než lunární kalendář odpovídá tomu co se děje na nebi. Tento kalendář se používá jak v zemědělství tak v rámci čínské metafyziky.
Více na Čínský solární kalendář

Uveďme si příklad pro tento rok, kdy Ohnivého Fénixe (2017) střídá Zemský Pes (2018)
Lunární nový rok začal 15. února 2018 cca ve 22,05 hodin. To už nám ale astrologicky několik dní vládloznamení Zemského Psa, které se ujímá vlády 3.února 2018 cca v 22,30.

Proč tomu tak je, a proč mnozí, i v knihách uvádějí lunární data?
Tradiční čínská astrologie (BaZi) se oproti vžité představě neřídí lunárním kalendářem. Je to systém spojený se sluncem a řídí se podle kalednáře Xia. Pokud si někde na internetu najdete bezplatné kalkulátory čínských horoskopů, můžete se o tom sami přesvědčit. Proč o tom ale v knihách, které u nás vyšly není zmínka? Předně pro to, že ty knihy nejsou učebnice čínské astrologie, ale jsou to jen populárními publikacemi, jejichž úroveň bychom mohli srovnat s úrovní astrologie v zábavných časopisech. A proč se tedy slaví rok např. Psa jindy než v den kdy se ujímá své vlády? Předně pro to, že jde o oslavy nového čínského lunárního roku, který je spojen se znamením Psa. Ale je to zase novodobé záležitost komunistické propagandy, která považuje astrologii i Feng Shui za blud a spojuje ho s císařskou Čínou. Pokud se podíváte na astrologii v Japonsku, Taiwanu, Malajsii a jinde, kde vychází na téma čínské astrologie BaZi odborná literatura, najdete tam přesně tyto typy informací a odpovědí.

Praktici tradiční čínské astrologie i tradičního Feng Shui pracují s tzv Tong Shu diářem, tedy jakým si almanachem, který obsahuje data a momenty, kdy dochází k jakým proměnám a změnám v toku času, které se pak projeví i v prostoru.

A pokud bychom to srovnali s naším kalendářem, ani náš kalendář není sladěný s astrologii. Sami víte, že jednotlivá znamení západní astrologie nepokrývají vždy jeden daný měsíc, tedy například Vodnář nevládne lednu nebo únoru, ale v druhé polovině ledna se projeví a vládne do cca 20 února. V podobném duchu to je s kalendářem v Číně.

Doufám že jsme zájemcům o čínskou astrologii dostatečně odpověděl na jejich případné otázky, a pokud tomu tak není, klidně mi stran čínské astrologie a tradičního feng shui napište.

Krásný rok Zemského Psa
cz
Začátek čínského nového roku - tabulky pro výpočet solárního kalendáře
Začátek čínského nového roku - tabulky pro výpočet solárního kalendáře