MUDr. Petr Hoffmann: Hlíva ústřičná

Charakteristika dle TCM
Silně
Odvádí vlhko SHI
Posiluje nedostatečnou energii čchi QI XU

Středně
Vylučuje hlen TAN
Vylučuje horké toxiny RE DU
Vylučuje napadení zevním větrem FENG XIE QI
Vylučuje vnitřní vítr NEI FENG

Povaha: Neutrální

Chuť: Sladká

Element: DŘEVO  LR dráha jater,  GB dráha žlučníku

Upozornění: Houby v sobě hromadí těžké kovy, je důležité používat houby pouze nezatížené. Je dobré je pravidelně zařazovat do stravování, ne však ve velkém množství, protože jsou hůře stravitelné.

Vhodné např. u směsí:
XIANG SHA LIU JUN ZI WAN | Úklid obilné sýpky 073

XIANG SHA LIU JUN ZI WAN | Úklid obilné sýpky 073

BU ZHONG YI QI WAN | Tygří pramen 152

BU ZHONG YI QI WAN | Tygří pramen 152

SHEN QI WAN | Ebenový větrolam 153

SHEN QI WAN | Ebenový větrolam 153

NU KE BA ZHEN WAN | Náramek osmi perel 191

NU KE BA ZHEN WAN | Náramek osmi perel 191

GUI PI WAN | Harmonie z broskvového háje 192

GUI PI WAN | Harmonie z broskvového háje 192

REN SHEN CHA | Nápoj z pravého ženšenu 822

REN SHEN CHA | Nápoj z pravého ženšenu 822

YI YI REN CHA | Nápoj čínských MUDrců 900

YI YI REN CHA | Nápoj čínských MUDrců 900

Příspěvek obsahuje odkaz na soubory ke stažení, které jsou přístupné v placené verzi!
cz
Hlíva ústřičná
Hlíva ústřičná
Rostislav Balner: Hlíva ústřičná
Hlíva ústřičná je široce rozšířená houba, která vykazuje určité pozitivní účinky, které byly zjištěny převážně ve studiích in vitro a na zvířatech. Jedná se především o antioxidační, imunomodulační, protizánětlivý, hypoglykemický, antivirový, antibakteriální a protinádorový účinek, a dále pak pozitivní vliv na snižování cholesterolu.

Beta-glukany
Beta-glukany jsou přírodní polysacharidy s imunomodulačním účinkem nacházející se v buněčných stěnách. Beta-glukany se získávají z hub (především v Asii), ale také z kvasinek, obilných zrn (ječmen, oves) nebo mořských řas. U beta-glukanů je důležitá jejich dostatečná chemická čistota (min. 70 %).3 Preventivní denní dávka u dospělého zdravého člověka se pohybuje kolem 150-200 mg, u nemocných 500 mg a více. Hlíva ústřičná obsahuje 20-50 % beta-glukanů na 100 g sušiny, přičemž větší obsah se nachází v třeni nežli v klobouku.

Ve studii na myších dokázala polysacharidová frakce hlívy ústřičné po desetidenním podávaní v dávce 30mg/kg až o 90 % potlačit růst Sarkomu 180. Imunoglukan (1,3/1,6 beta-glukan, někdy také nazývaný pleuran) izolovaný z hlívy ústřičné byl v kombinaci s vitaminem C účinný při prevenci recidivujícich respiračních infekcí u dětí. Krém s obsahem imunoglukanu (pleuranu) byl účinný při zmírňování symptomů u pacientů s mírnou až středně těžkou atopickou dermatitidou. V kombinaci s vitaminem C a resveratrolem vykazovaly beta-glukany (izolované z kvasnic) ve studii na myších značný protinádorový potenciál.

Vláknina
Celkový obsah vlákniny se v hlívě ústřičné pohybuje v rozmezí 34,5–63,1% v klobouku (2,7-4,7 % rozpustné vlákniny a 29,2-56,3 % nerozpustné) a 38.9–64.8% v třeni (2-4,9 % rozpustné vlákniny a 36,9-61,4 % nerozpustné), obsah alfa-glukanů činí 3,4–7,9% v klobouku a 3,0–7,6% v třeni. Hlíva ústřičná obsahuje cca 4-5 % chitinu v sušině, přičemž o něco vyšší obsah je v klobouku, pečárka dvouvýtrusá (Agaricus bisporus) obsahovala zhruba dvojnásobné množství. Vyšší příjem vlákniny je spojen s nižší hladinou CRP.

Rostislav Balner
cz
Hlíva ústřičná
Hlíva ústřičná
Rostislav Balner: Hlíva ústřičná

Lovastatin
Lovastatin (mevinolin) může být v hlívě ústřičné obsažen v množství až 600 mg/kg sušiny. Poměrně vysoký obsah lovastatinu byl zjištěn i v podhoubí číšenky rýhované (Cyathus striatus), a to až 995 mg/kg sušiny. Lovastatin snižuje celkové množství cholesterolu v krvi, zejména hladinu LDL cholesterolu, čímž přispívá k prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Ve studii na lidech (20 subjektů), kterým byla po dobu 21 dní podávána polévka obsahující 30 g sušené hlívy ústřičné došlo k zlepšení lipidového profilu resp. k významnému snížení koncentrace triacylglycerolu a tendenci ke snížení celkového cholesterolu. Nebyl pozorován žádný účinek na LDL a HDL. Zajímavé však na této studii bylo, že při analýze polévky obsahující sušenou hlívu ústřičnou nebyl detekován žádný lovastatin (mevinolin), tudíž je pravděpodobné, že k zlepšení lipidového profilu přispěly jiné látky obsažené v hlívě (např. ergosterol nebo kyselina linolová) nebo mohla být ztráta lovastatinu způsobena přípravou polévky (z lyofilizovaných plodnic, tj. vysoušených v zmrazeném stavu).

Ergothionein
Zajímavou látkou, kterou obsahuje hlíva ústřičná je ve vodě rozpustný ergothionein (zvláštní druh aminokyseliny), který se v hlívě ústřičné nachází v poměrně významném množství 940–2 200 mg/kg sušiny (zejména v klobouku). Jedná se o silný antioxidant, který má ochranný (cytoprotektivní) účinek na buňky a působí rovněž radioprotektivně a neuroprotektivně. Savci jej získávají potravou, sami si jej nedokáží vytvořit. Ergothionein je velice stabilní, degraduje velmi pomalu, jeho biologický poločas (eliminační poločas) je 1 měsíc, což je jeden z důvodů, proč se může relativně snadno akumulovat v tkáních, u člověka především v červených krvinkách, kostní dřeni, játrech, ledvinách nebo oční rohovce a čočce. Jeho hladina v krvi je u člověka nejvyšší okolo 18. roku života cca 3.7 mg/100 ml,  nad 50 let věku cca 2.8 mg/100 ml, výrazněji pak klesá po 60 roku věku. Navíc starší lidé s kognitivní poruchou mají hladinu ergothioneinu v krvi ještě výrazně nižší ve srovnání se svými zdravými vrstevníky, tudíž jeho nedostatek může být považován za rizikový faktor, který zvyšuje predispozici k neurodegenerativním onemocněním. Ergothionein chrání buňky především před reaktivními formami dusíku a před UV zářením a gama zářením, jeho nedostatek může být naopak cytotoxický. Jeho role v těle však není zatím dostatečně objasněna, při zánětu je jeho účinek kontroverzní, za určitých podmínek může jeho zvýšená hladina podporovat přežití imunitních buněk a stimulovat zánět (díky jeho antiapoptickému účinku). Zvýšená hladina ergothioneinu v červených krvinkách byla například zjištěna u pacientů s mírně aktivní revmatoidní artritidou, naopak u pacientů s Crohnovou chorobou byla jeho hladina nižší oproti zdravým jedincům.

GABA (kyselina gama-aminomáselná)
Zajímavý je rovněž obsah GABA, která je inhibičním neurotrasmiterem v centrálním nervovém systému, přičemž hlíva ústřičná může obsahovat v plodnicích až 130mg/100g sušiny (což je srovnatelné s populárními GABA čaji, které obvykle obsahují cca 150mg GABA/100g čaje), hlíva máčková (Pleurotus eryngii) v podhoubí až 280 mg/100 g sušiny. Relativně vysoký obsah GABA, až 109mg/100g sušiny byl nalezen rovněž v hnojníku obecném (Coprinus comatus). Její doplňování potravou může napomáhat relaxaci a uvolnění. Denní dávka potřebná k vyvolání anxiolytického účinku se však pohybuje cca kolem 500-1 000 mg denně, navíc stále není zcela jasné, zda-li a do jaké míry GABA získaná z potravy prochází hematoencefalickou bariérou (odděluje krev a mozkovou tkáň). Zdá se však, že i přesto orálně podávaná GABA může vykazovat pozitivní fyziologické účinky na organismus. Například může snižovat zvýšený krevní tlak a má určitý ochranný účinek při chronickém onemocnění ledvin. Velké množství GABA obsahuje například sýr Čedar s probiotickými kulturami (až 6 700 mg/kg) nebo fermentované mléko (cca 970 mg/kg).

Zajímavý je i obsah selenu (až 50-60 mg/kg čerstvé hlívy) v hlívě pěstované na substrátu obohaceném seleničitanem sodným, protože hlíva ústřičná velice dobře akumuluje selen.13

Polyfenoly
Hlíva ústřičná obsahuje rovněž polyfenoly, a to až 487 mg ekvivalentu kyseliny galové na 100 g sušiny.14

V hlívě ústřičné se rovněž nachází malé množství kyanovodíku.

Hlíva ústřičná obsahuje 21,8 % hrubé vlákniny v sušině.

Rostislav Balner
cz
Hlíva ústřičná
Hlíva ústřičná