Miloš Vymazal: Léčba nemocí v tradiční čínské medicíně
Autor: Vladimír Grigorjevič. Načatoj
Vydavatel: Nakladatelství ANAG

Kniha přináší podrobný popis léčby vybraných onemocnění za pomoci receptur tradiční čínské medicíny, v některých případech včetně akupunktury. Každá receptura je zevrubně rozebrána z pohledu různých variant a doplňujících ingrediencí, které je třeba použít při konkrétních projevech a vývoji nemoci. Zcela unikátní je celková koncepce monografie. ,Je zde podán všeobecný popis syndromů a patologií podle tradiční činské medicíny s metodikou léčení hlavních orgánů a systémů, jiná kapitola se věnuje praktické léčbě pacienta podle potíží, s nimiž přichází k lékaři (kašel, dušnost, nespavost, bušení srdce apod.). Další kapitola uvádí diagnózy stanovené moderní západní medicínou, jako jsou ischemická choroba srdeční, revmatoidni artritida, nespecifická ulcerózní kolitida, chronická glomerulonefritida,poruchy menstruačního cyklu, chronická prostatitida a další, přičemž vysvětluje, jak na nemoc nahlížet z pohledu tradiční čínské medicíny a jaké jsou možnosti léčby jejími prostředky. V závěru knihy je uveden výčet veškerých ingrediencí v přepisu pinyin, v původních čínských znacích i s latinským názvoslovím.

Kniha je určena odborné veřejnosti zajímající se o metody tradiční čínské medicíny, lékařům-specialistům a vyškoleným terapeutům v oboru tradiční čínské fytoterapie a akupunktury, specialistům v oboru reflexní terapie a v neposlední řadě také
samotným pacientům. Čtenář dostává komplexní a srozumitelný
návod, jak porozumět vzniku a vývoji chorob na základě synergického přístupu spojujícího zkušenosti tisícileté medicíny s moderním přístupem k léčbě vybraných nemoci a potíží.


Obsah knihy
Předmluva V. A. Kozlova
Předmluva Zhanga Boli
Předmluva G. U. Utěmiševy
Poděkování autora

SYNDROMY V TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MEDICÍNĚ A JEJICH LÉČBA
Teoretické aspekty přístupu k léčbě syndromů
Přístup čínské medicíny
Přístup evropské medicíny
Co je to syndrom - v pojetí evropském a čínském
Jaký je vztah mezi syndromem TČM a „evropskou" diagnózou
Poučení pro lékaře TČM

SYNDROMY PLNÝCH A DUTÝCH ORGÁNŮ
Syndromy plných orgánů
Plíce (Fei)
Srdce (Xin)
Slezina (Pi)
Játra (Gan)
Ledviny (Shen)

Syndromy dutých orgánů
Žlučník (Dan)
Žaludek (Wei)
Tenké a tlusté střevo (Xiao chang, Da chang)
Močový měchýř (Pang guang)

SYNDROMY PATOLOGIE QI, KRVE A ORGANICKÝCH TEKUTIN
Syndromy onemocnění qi
Syndromy krve
Společné syndromy qi a krve
Syndromy tan
Syndromy tekutin yin
Zvláštnosti léčby syndromů qi, krve, tan a patologických tekutin yin

SYNDROMY ONEMOCNĚNÍ PĚTI PATOGENNÍMI QI OBJEVUJÍCÍMI SE UVNITŘ ORGANISMU
Syndrom vnitřního větru
Syndrom vnitřního chladu
Syndrom vnitřní vlhkosti
Syndrom vnitřního sucha
Syndrom vnitřního ohně
Zvláštnosti léčby syndromů pěti patogenních činitelů „rodících se" uvnitř

SYNDROMY „ŠESTI DRAH" A „ČTYŘ VRSTEV"
Syndromyšesti drah"
Syndrom tai yang
Syndrom yang ming
Syndrom shao yang
Syndrom taj yin
Syndrom shao yin
Syndrom jue yin
Syndromy „čtyř vrstev"
Syndromy wei, qi, ying, xue

SYNDROMY PŘI NAPADENÍ ŠESTI VNĚJŠÍMI PATOGENNÍMI FAKTORY
Syndrom napadeni vnějším větrem
Syndrom napadení vnějším chladem
Syndrom napadení vnějším vedrem
Syndrom napadení vnější vlhkostí
Syndrom napadení vnějším suchem
Syndromy ohně
Zvláštnosti léčby syndromů vzniklých v důsledku napadení vnějšími patogenními faktory

LÉČBA NEMOCÍ METODAMI TČM
Stanovení léčby podle obtíží pacienta
Kašel (Ke sou)
Dušnost (Chuan zheng)
Bušení srdce (Xin)
Bolest na hrudi (Xiong bi)
Pravá srdeční bolest (Zheng xin teng)
Nespavost (Bu mei)
Zapomnětlivost (Jiang wang)
Spavost (Duo mei)
Bolest hlavy (Tou tong)
Závrať (Xuan yun)
Bolesti žaludku (Wei tong)
Zvracení kyselých šťáv (Tu suan)
Pálení žáhy (Cao za)
Pocit plnosti a zatuhlosti v hrudi a podžebří (Pi man)
Zvracení (Ou tu)
Bolesti břicha (Fu teng)
Průjem (Xie xie)
Zácpa (Bian mi)
Bolesti v žebrech (Xie tong)
Žloutenka (Huang dan)
Otoky (Shui zhong)
Poruchy močeni (Lin zheng)
Impotence (Yang wei)
Struma (Ying bing)
Žízeň (Xiao ke)

Stanovení léčby podle evropské (západní) nosologie
Ischemická choroba srdeční
Hypertonická choroba
Revmatoidní artritida
Ulcerózní choroba žaludku a dvanácterníku
Nespecifická ulcerózní kolitida
Obezita (Fei pang)
Chronická hepatitida
Chronická glomerulonefritida
Kopřivka
Psoriáza
Chronická leukémie
Hyperplazie mléčné žlázy
Poruchy menstruačního cyklu
Děložní myomy
Eroze děložního čípku
Chronická prostatitida
Adenom předstojné žlázy
Zhoubné nádory předstojné žlázy

Závěr
Seznam literatury
Stručný seznam léčivých ingrediencí rostlinného, živočišného a nerostného původu, používaných v tradiční čínské medicíně
Čínské recepty

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Léčba nemocí v tradiční čínské medicíně
Léčba nemocí v tradiční čínské medicíně
MUDr. Doris Danielová: VYNIKAJÍCÍ KNIHA - měl by si ji opatřit každý, kdo se považuje za terapeuta tčm. Je to kromě tří dílů skvělé série Philippa Sionneaua (nakladatelství Svítání - LÉČBA NEMOCÍ DLE TČM) , která se bohužel musela přestat dále zpracovávat (máme jen díl léčba hlavy, dále léčba smyslových orgánů a třetí dílléčba ušní-nosní-krční) - tedy Dr. Načatoj je nyní jediná DO ČEŠTINY PŘELOŽENÁ KNIHA, JAK JEDNOTLIVÉ NEMOCI DLE TČM VZNIKAJÍ A JAK SE LÉČÍ.

Ve výuce v naší škole se snažím studenty navést na základní způsob diagnostiky a léčby, ale tato vyspělá a pokročilá SYNDROMOLOGIE už se do dvouletého základního studia nevejde a proto je předmětem POSTGRADUÁLNÍCH KURZŮ, z nichž mnohé najdete postupně na tomto webu v kapitole Kurzy akupunktury MUDr. Danielové. Tam se právě SYNDROMOLOGII  chystám postupně probírat (to, co se nevejde do postgraduálních kurzů pořádaných samotnou Masérskou školou Mgr. Šimáčka). Tato kniha je pro adepty kurzů nezbytným doplňkem a kdo syndromy nezná, neměl by se pouštět do léčby žádných složitějších nemocí a zůstat jen u šlachosvalových potíží a léčby bolestí meridiánů.

MUDr. Doris Danielová - www.tcm-cs.com