Zdraví z Číny: Orgán cang, ledviny a dodatek ming-men
Ledviny považuje čínská medicína za jeden z nejdůležitějších orgánů lidského těla. Říká se o nich, že jsou pramenem života, kořenem jin-jangu všech vnitřních orgánů. Jejich význam vyplývá z toho, že uschovávají vrozenou životní sílu a hmotu, z níž se člověk rodí a žije a díky ní může sám plodit další potomstvo. V rámci těla k ledvinám patří močový měchýř, kosti a kostní dřeň, mozek, vlasy, uši, konečník a močová trubice. Z pěti prvků jsou podřízeny prvku voda.

Ledviny jsou dvě, tvar mají podobný fazolím, jsou vzájemně spojené a zahnuté, přimykají se z obou stran k páteři v místě čtrnáctého obratle. Zvenku mají žlutý tukový obal, ze vnitř jsou bíle a zvenčí červené. Ke každé z nich vedou dva přívody. V ledvinách sídlí esence ťing, kterou bychom mohli česky nazvat, životní esencí. Tato esence patří k nejdůležitějším pojmům čínské medicíny. V nejširším významu pojmenovává základní substanci, z níž se formuje univerzum a z medicínského vnímání se tato energie stává základem mikrokosmu člověka, což je energie uvnitř těla. Jsou zde i další příbuzné významy, jako kořen těla, což značí základní substanci, z níž se začne formovat nové budoucí tělíčko po spojení esencí muže a ženy. Dále tento charakter energie vytváří esenciální látky vyživující organizmus a tato energie je spojena s činností všech vnitřních orgánů. A poslední význam označuje energii, která se uchovává v ledvinách v plodotvorné látce, která je spojena s rozmnožovacími funkcemi.  U mužů umožňuje vytváření semene a u žen menstruační cykly spojené s tvorbou vajíček. V tomto případě se tato energie nazývá rozmnožovací esencí.

Ledviny řídí vodu.

Ledviny mají na starost řízení procesu přeměňování a pohybu tekutin od jejich vstupu do těla až po vylučování. Proces metabolizmu a přeměny tekutin souvisí i s dalšími orgány, ale ledviny na to mají hlavní vliv. Tekutiny po požití vstupují do žaludku, činnosti sleziny se jejich jemnější složky dostávají nahoru do plic, odkud jsou rozváděny do všech orgánů a celého těla jako tzv. čisté. Tam jsou použity a procházejí procesem proměny a jejich zbytek tzv. kalné sestupují dolů a postupně se vylučují mimo tělo.

Druhým úkolem je tzv. otevírání a zavírání regulačního systému což je vylučování a zadržování tekutin. Ledviny to vykonávají prostřednictvím svého přidruženého orgánu a to je močový měchýř. Správná funkce tohoto procesu je závislá na kvalitě čchi ledvin.

Třetí úkol se vztahuje k dalším orgánům, které se podílejí na koloběhu a zpracovávání tekutin. Jang ledvin je základem všeho jangu v těle, protože funkce orgánů jsou projevem a vlastností jangové složky čchi. Proto jenom tehdy, když je jang ledvin dostatečně silný, je silný i jang ostatních orgánů. V tomto případě pak mohou vykonávat bez poruch své funkce, které se vztahují k metabolismu tekutin. Slezina bude dobře přeměňovat a přepravovat, plíce budou dobře rozptylovat, játra zabezpečí průchodnost, trojitý zářič drží dobře prostupnost vodních drah a močový měchýř bude vylučovat a zadržovat jak organizmus potřebuje. Onemocnění ledvin vždy představuje postižení metabolismu tekutin. Když zeslábne zavírání a převládne otevírání, sníží se schopnost zadržovat tekutiny, dochází k častému močení a k nedostatečnému oddělování čistého od kalného. Na barvě moči to můžeme pozorovat, že je zakalená. Když nastane opačný případ, že převládne zavírání, tak se nevylučuje dostatek moči, je jí málo a vznikají vodnaté otoky.  Ledviny jsou závorou žaludku, ta když je zavřená a nepropouští, tak se začne voda nahoře i dole shromažďovat pod kůží a vznikají vodnaté opuchliny, které znamenají vznik nemoci v důsledku akumulace vody.

Vztah ledvin k částem těla, ledviny řídí kosti.

Kromě dalších vzájemných vztahů, ledviny řídí kosti, rodí kostní dřeň, jsou spojeny s mozkem a řídí zuby. Spojitost kostí s ledvinami je daná prostřednictvím životní esence, z které se vytváří kostní dřeň, růst a pevnost kostí a zásobování živinami. Ledviny, dřeň a esence představují propojený systém, v němž se jednotlivé jeho součásti vzájemně ovlivňují. Dostatek esence se projeví na kostní dřeni, která poskytne kostem výživu a ty budou pak silné a pevné. Přirozeně při nedostatku esence ledvin nastávají negativní důsledky. Dřeně je nedostatek, kostem se nedostává potřebné množství živin, jejich struktura slábne, kosti řídnou a ztrácejí pevnost. U dětí se to projevuje zpomaleným růstem a u dospělých to vede k ochablosti v pasu a kolenou, ztrátě jistoty chůze, až k neschopnosti pohybu. U starých lidí dochází z tohoto důvodu ke křehkosti a zvýšené lámavosti kostí.

Pokud jde o pojem dřeň, tak ji chápeme jako měkkou hmotu v kostech, ale čínská medicína používá tento pojem také pro míchu a mozek. I mozek má svůj původ v esenci ledvin, která ovlivňuje kvalitu mozku, všechny jeho funkce a souvisí také s inteligencí člověka. Dostatek esence ledvin představuje dostatek výživy pro mozek, který pak může využít celou kapacitu svého myšlení, paměti a sním spojeny smysly, které jsou vnímavé a bystré. Naopak nedostatek esence ledvin znamená snížení přísunu výživy do mozku a tím i snižování jeho schopností. U dětí to může představovat zhoršenou chápavost, nižší inteligenci. U dospělých zase zhoršování paměti, špatnou chápavost a schopnost koncentrace, v těžkých případech až ztrátu paměti.

Když je moře dřeně plné, potom je tělo lehké, překypuje silou a může překračovat i své běžné hranice. Je-li dřeň zásobena nedokonale, točí se z toho hlava, hučí v uších, bolí lýtka a jsou ochablé, před očima se dělají mžitky, člověk má závratě a přestává slyšet, je unavený, slabý a musí stále odpočívat.

Zuby mají stejný základ jako kosti, vznikají z esence ledvin. Růst, vlastnosti a vzhled zubů závisí na dostatku nebo nedostatku ledvinové esence. V případě dostatku jsou zuby pevné, pravidelné, nekývají se a snadno se nekazí. Oslabená esence má za následek, že zuby vyrůstají opožděně, jsou nepravidelné nebo rostou nakřivo a nejsou pevné. V takových případech se při léčené často používá metody doplňování ledvin.

Kondice ledvin se projevuje na vlasech.

Látky, které umožňují růst vlasů, se vytvářejí prostřednictvím krve. To se přisuzuje ledvinám, protože zase ledviny uchovávají tuto esenci a esence představuje zdroj tvorby krve. Kvalita a množství vlasů závisí na dostatku zdravé ledvinové esence a tedy i na množství krve. Pokud jsou vlasy husté, lesklé, pružné a vypadávají jenom v přirozené míře, je vše v pořádku. Zhruba po čtyřicítce s přibývajícím věkem se podmínky začínají zhoršovat, což je přirozené a dochází k tomu, že se vlasy začínají lámat, vypadávají a šedivějí. Pokud k těmto změnám, které jsou spojeny se stářím, dochází předčasně, často jsou příznakem oslabenosti ledvin i prázdnoty krve.

Vývodem ledvin jsou uši a močová trubice a konečník.

Na rozdíl od ostatních orgánů cang, mají ledviny horní a dolní vnější vývod. Horním vývodem jsou uši a dolním vývodem jsou močová trubice a konečník, čili dva jinové otvory. Mezi ušima a ledvinami je spojení přes čchi ledvin, která proudí také ušima a proto na jejím stavu závisí kvalita sluchu. Když jsou ledviny v harmonii, pak uši dokážou rozpoznávat patero tónů. Druhá příčina vychází ze vztahu mezi ledvinami a mozkem. Ledviny uchovávají esenci, esence rodí dřeň a akumulací dřeně vzniká mozek. Uši jsou také spjaty s mozkem, kde se zbíhají slyšitelné zvuky z obou uší. Z této dvojité vazby se v mozku prostřednictvím čchi ledvin odráží jejich stav, který bezprostředně ovlivňuje funkčnost sluchových orgánů. Proto při oslabení ledvin dochází k oslabení sluchu, hučení v uších, až k hluchotě.

Další vývody jsou tzv. dvě jin. Přední jin je vnější pohlavní orgán, zadní jin je konečník. Přední jin souvisí s vylučováním moče a s pohlavními funkcemi. V tomto případě jde o otvor, vývod a jedná se o močovou trubici. Ta však plní dvě funkce, kde rozlišujeme močový otvor a semenný otvor. Tyto otvory jsou blízko vedle sebe, ale přesto nejsou jedno a totéž. Močový otvor je uvnitř spojen s močovým měchýřem a semenný otvor je uvnitř spojen s komnatou lůna, kde ženy přijímají zárodek a u mužů se zde schovává semeno. Je to řízeno ledvinami, které řídí vylučování moče a pohlavní funkce. Zadní jin, čili konečník, je vyústění tlustého střeva a odcházejí jím nespotřebované zbytky potravy. Činnost tlustého střeva je spjata a přepravovací a přeměňovací funkcí sleziny, která zase pracuje v závislosti na dobré funkci ledvin, jejíž jang dodává slezině energii a teplo a jin dodává slezině potřebnou vlhkost. Když pak nemají ledviny dostatek jin, je stolice tuhá a suchá a způsobuje zácpu. Při prázdnotě ledvinového jangu se střeva zchlazují, čchi v nich stagnuje a vznikají potíže s vytlačením stolice. Při nedostatku jangové čchi může dojít k tomu, že slezina nemá dost energie na přeměnu a přepravu esence stravy a spolu s vnitřním zachlazením způsobí průjmy a řídkou stolici. Když ledvinová čchi nemá dostatečnou stabilitu, tak se objevují chronické průjmy.

Citem ledvin je strach.

Do pocitového života člověka vychází z ledvin pocit strachu, obavy, bázlivosti. Tyto vlastnosti bývají většinou příznakem oslabenosti ledvin. Vedle strachu, jako trvalejšího povahového rysu, je s ledvinami a také se srdcem spojen náhlý intenzivní projev, jako jsou děs, úlek, šok. Všechny tyto emoce jsou úzce spojeny se ztrátou ledvinové čchi a tím mají destruktivní vliv na čchi v celém těle. Jsou-li intenzivní, způsobují celkové klesání čchi a společně se vztahem ledvin ke dvěma spodním vylučovacím otvorům a spodnímu zářiči se vysvětluje, proč se při intenzivním strachu dostavují potíže s udržením stolice a moče.

Tekutinou ledvin jsou sliny.

O slezině víme, že sliny přináleží hlavně k tomuto orgánu. Čínská medicína rozlišuje dva druhy slin, sliny řidší a hustší. A právě hustší sliny jsou spojeny s ledvinami. Sliny ulehčují trávení již v ústní dutině, udržují její čistotu a usnadňují polykání. Sami vznikají z esence ledvin a na druhé straně ji pomáhají zpětně doplňovat.

Čchi ledvin je spjata s čchi zimy.

Ledviny představují v těle zhmotnění prku voda a jsou spojeny se zimou, což znamená, že na jejich čchi nejvíce působí toto roční období. Během tohoto období jsou nejvíce náchylné na ztrátu rovnováhy ledvinové čchi a tedy i na onemocnění. Životní styl by se neměl odchylovat od souladu s děním v přírodě. Po tři zimní měsíce dochází v přírodě k uzavírání a uschovávání. Voda zamrzá a přeměňuje se v led, země zamrzá a stává se pevnou. Člověk nesmí zbytečně plýtvat jangovou energií, má chodit brzy spát a vstávat později, nejlépe na východ slunce. Je třeba se chránit před zimou a vyhledávat teplo, Tělo by se nemělo potit, protože se tím poškozuje v tomto období jangová čchi. To je správné chování v zimním období, kdo se tomu nepodřídí, poškozuje si ledviny a na jaře se to projeví ochablostí a slabostí, protože nebyly v zimě vytvořeny v těle dobré podmínky pro rození jarní čchi. V řetězci prvků voda jsou ledviny dále spojeny se severem, chladem, černou barvou, slanou chutí. Sever rodí chlad, chlad rodí vodu, voda rodí slanost, slanost rodí ledviny, ledviny rodí kosti a dřeň, kosti a dřeň rodí ledviny, dále ledviny řídí uši.

Důsledky tvaru a umístění orgánu ledvin.

Když jsou ledviny malé, pak je čchi vyrovnaná a jenom stěží ji může něco poškodit. Když jsou ledviny velké, často se objevují bolesti v kříži, pás se nemůže ohýbat dopředu ani dozadu a snadno jej ohrozí nějaká škodlivost. Když jsou ledviny umístěny vysoko, potom člověk trpí bolestí podle páteře a má problémy s ohýbáním. Když jsou ledviny umístěny nízko, bolesti se ozývají v kříži a kostrči a člověk, nemůže se dobře předklánět a zaklánět. Může u něho dojít ke kýle ve slabinách. Když jsouledviny našikmo, člověk trpí bolestmi v kříži a kostrči. Když jsou ledviny jako orgán pevné, pak je jejich čchi harmonická a jenom stěží jí mohou ublížit škodlivý činitelé.


Dodatek ming-men.

Podobně jako trojitý zářič, tak i ming men představuje zvláštní a dost těžko definovatelný orgán, který má však v systému čínské medicíny velice důležité místo. Ming-men, čili brána života je spojena s životně důležitým místem lidského organizmu. Je to místo, které je zdrojem životní síly a úschovnou životní čchi. Nachází se mezi oběma ledvinami, kde se pohybuje a její původ se přiklání spíše k pravé ledvině. Životní síla ming-menu je kořenem dvanácti drahami čchi, je základem pěti orgánů cang a šesti orgánů fu, branou dechu a pramenem tří zářičů. Nazývá se i duchem těla, který ochraňuje před škodlivostí.

Ming-men souvisí s pohlavními funkcemi.

Je úzce spjat s pohlavními funkcemi a prostřednictvím čchi je také ovlivňuje. U mužů se v něm uchovává pohlavní esence a u žen je spojen s dělohou. Od těchto funkcí se také odvozuje, že to je brána života, do níž vchází, a vycházím život. Na počátku, ještě před zrozením těla, při spojení rodičů, touto branou vychází, co dává muž a vchází, co přijímá žena. Když se zárodek již zrodí, pak se opět novorozenec narodí přes tuto bránu.

Ming-men je příbytkem vody a ohně.

Tato funkce je podobná jako u činnosti jin a jangu ledvin. Vodou je v této citaci míněna jin ledvin a tvoří základ veškeré jin v celém těle. Naopak oheň, jang ledvin je právě takovým základem po stránce jangu a tvoří tuto složku pro ostatní orgány. Proto tento orgán ming-men je jako sídlo a základ prvopočátečního jin-jangu v celém organizmu. Protože voda a oheň představují zdroj dvanácti orgánů, když se o něj opírá srdce, dokáže být osvíceným vládcem, když se o něj opírají plíce, mohou regulovat a hýbat čchi v celém těle, když se o něj opírají slezina a žaludek, tak dokážou doplňovat zásobárnu potravy, když se o ně opírají játra a žlučním, poskytují základ pro vznikání úmyslů a rozhodnutí. Když se o ně opírá močový měchýř, pak trojitý zářič transformuje čchi vody, když se o ně opírají tlusté střevo a tenké střevo, potom přepravování a odevzdávání živin tělu se děje plynule. Toto vše se děje za přispění ledvin, ale ve skutečnosti jde o funkce právě jin.

V ming-menu je pravý oheň, základ jangu.

Ming-men je pravým jangem lidského těla, a je prvopočátečním jangem z ledvin, v zásadě se nejedná o žádnou jinovou věc a tak se na to musí v zásadě pohlížet. Jang je základní poháněcí silou všech funkcí v organizmu a je tedy zřejmé, jakou ming-men, zdroj prvopočáteční jangové energie v těle má. Podílí se na chodu každého orgánu. Oheň ming-menu, jang ledvin souvisí s funkcí pohlavních orgánů. Jeho oslabení způsobuje pohlavní ochablost, impotenci, předčasnou ejakulaci. Přílišný oheň ming-menu se projevuje tak, že podněcuje zvýšenou sexuální aktivitu. Ming-men podporuje jang srdce, čím se podílí na duševní činnosti a pomáhá srdci řídit přepravu krve. Pokud síla ming-menu je nedostatečná, dostavují se chorobné změny, které vedou k celkové duševní unavenosti a k poruchám krevního oběhu. Síla ming-menu pomáhá plicím řídit dýchání, doplňuje jang sleziny, které pomáhá přeměňovat a přepravovat esenci z potravy, podporuje oběh a metabolizmus tekutin a jang ming-menu je také energetickým zdrojem čchi trojitého zářiče, která se podílím na koloběhu vody v organizmu i na její transformaci na čité a kalné složky. Oslabení ohně ming-menu v tomto vztahu se projevuje snížením tvorby moči, poruchami v močení a měkkými otoky. Ideální stav je, když je ming-meng v harmonii, pak jsou všechny orgány těla sladěny a nedochází k jejich výkyvům a chorobným stavům.
Příspěvek obsahuje odkaz na soubory ke stažení, které jsou přístupné v placené verzi!
cz
Ledviny (Shen)
Ledviny (Shen)
Hana Hamplová: Ledviny – čím více si nahromadíme čchi, tím pro nás lépe.
Ledviny jsou moc chladné, ledové končetiny, nejlépe moxovat, lávové kameny, teplá jídla a prohřívání těla.
Vysoký krevní tlak i chlad ledvin – chybí jinová složka ledvin, dochází už ke kombinaci. Ledviny jsou hodně jinové, v šaojinové vrstvě, která je nejhlubší a nejzranitelnější, je spřízněná s drahou srdce, nejhůře se léčí, ani v Číně neumí vážné nemoci srdce a ledvin vyléčit, umí jim pouze předcházet, v mládí kazivost zubů a padání vlasů ukazuje na špatnou esenci ledvin, je potřeba se ledvinám věnovat – vědět co jim škodí (prochlazení od nohou a beder, zadku), jaká strava jim prospívá, je nutné neustále doplňovat ztrácející se čchi (moxa, jídlo), většinou se nemoc projeví jako prázdnota. Ledviny řídí kosti, míchu a mozek, zuby, krví živí vlasy (suché vlasy – nedostatečná funkce krve nebo jinu ledvin, mastné vlasy – prázdnota sleziny), vedou čchi do uší, řídí uskladňování čchi.

Ledvinám vadí chlad vně i v potravě (okurky, meloun, rajče, mléčné výrobky).

Potraviny vhodné pro ledviny: vepřové maso, tvrdý sýr nejlépe parmazán, rybykapr, pstruh, losos, tuňák, treska, sardel, ne syrové ovoce a zelenina (chlad!), obiloviny, fazole adzuki, mungo, hrášek, čočka, olivy, teplá voda, čaj kukicha, dochucování místo solí raději fermentovaným misem, jídlo připravujeme dušením, vařením, napařováním. Tajemstvím zlaté skříňky + Úklid obilné sýpky (rozpouští tan, doplňuje čchi).

Slabý jang ledvinledové končetiny, nemůže se zahřát, světlá moč, často močí, celkově unavený, denní pocení, pořád nemocný, u mužů porucha erekce (pokud berou Viagru, začne chybět i jin ledvin, tělo se vysuší, dojde k hypertenzi až k infarktu, zvedne se oheň), ženy nemají chuť na sex, ledvinová klubíčka obklopené ledvinovými kanálky začnou selhávat a hrozí dialýza. Při nedostatku jangu ledvin pít medovinu.

Slabý jin ledvinhorké šlapky, horké dlaně, vnitřní horkost, i na hrudníku, přenáší se na játra, červené oči bez slz, vysoký krevní tlak, předtím se projevuje šuměním v uších, závratěmi, pocit slabosti v kolenách, pijí málo vody po doušcích, málé množství tmavé hustější moče, horečka pěti srdcí (málo jinu, jazyk bez povlaku, doplnit jin ledvin, ochlazovat horko, horké končetiny, slabá kolena s bederní bolestí), poruchy teploty na zádech (střídání horka a chladu), noční pocení, suchá stolice. Pokud člověk močí málo, má málo jinu, je vyschlý. Jin doplňujeme chladnou, osvěžující stravou, je potřeba dát do pořádku slezinu – luštěniny, dušené, dlouho vařené, polévky, mořské plody, řasy. Svěžest podvečerní pagody je vhodná kombinace s Tajemstvím zlaté skříňky
cz
Ledviny (Shen)
Ledviny (Shen)
MUDr. Doris Danielová: Jak posílit ledviny a tím pomoci dobrému zdravotnímu stavu?
Voda, ledviny, močový měchýř, pohlavní ústrojí - ODPOVÍDAJÍ TOMUTO: večer a noc, chlad, sever, zmoudření, smrt, ale i zrození, zima, inteligence a tvořivost často umělecká, dosažení klidu a vyrovnanosti, uschovávání.

Hlavní orgány: ledviny, močový měchýř, vztah k činnosti pohlavních orgánů.
Část těla často bolící při postižení ledvin: křížová oblast. Otoky kdekoliv.
Emoce, které se mohou objevovat při poruše ledvin: strachděs.
Tkáně, které mohou být poškozeny při špatné funkci ledvin: kosti.
Vnější vývod ledvin: uši.
Smyslový orgán: sluch.
Chuť, která posiluje ledviny: slaná. Ale pozor - nesmí být soli moc!!!!!
Barva: černá.
Stav orgánů vody(ledvin) se pozná podle sluchu, event. hučení v uších a podle kvality vlasů, dále podle možných různých otoků.


Co prospívá ledvinám? Člověk, který potřebuje posílit ledviny, by se měl řídit těmito doporučeními:
Především je nutno dbát na teplé oblečení venku (pokud je chladné počasí), zvláště nohou, hýždí a beder, ale doma se naopak mírně otužovat. POZOR - i když je venku vedro, nikdy si neprochlaďte hýždě, podbřišek a chodidla!!! Například po vykoupání v bazénu se převlečte do suchých plavek. Otužování doma - Je možné začít otíráním vlhkou žínkou při ranní hygieně (tvář, krk, hrudník až do pasu) po dobu asi 2 minut a postupně prodloužit až na 5-10 minut, přičemž teplota vody, v níž žínku smáčíme, postupně klesá. Tím si upevňujeme a otužujeme povrchovou životodárnou energii čchi a tak zvyšujeme svou imunitu proti bacilům.

Nesmírně důležité místo v tradiční čínské medicíně zaujímá stravování. Úprava stravy je zásadní a často i první léčebný zásah, který musí být u každé nemoci udělán! Dodržováním vhodné diety dle stravovacího systému tradiční čínské medicíny (který není nijak nechutný, právě naopak, poskytuje množství pokrmů, které jsou skutečnou lahůdkou) je totiž možné vyléčit skoro každou nemoc, a to dokonce i duševní.

Jak je to tedy se stravou v zimě vzhledem k ochraně a správné funkci ledvin?
Ve stravě se vyhýbáme všemu chladnému (ledové minerálky, vody....), syrovému ovoci i zelenině ve větším množství (ty jíme v menším množství než např. v létě), zvýšeně dbáme na to, aby maximum všeho, co přes den i večer jíme, bylo vařené, dušené či pečené. Ledvinám přísluší slaná chuť, ale pozor, střídmě! V naší kuchyni již tak dost přesolujeme, takže soli naopak pro zdraví ledvin spíše uberme. Svou povahou jsou chladné také mléko a mléčné výrobky. Snažíme se jejich konzumaci proto v zimě nepřehánět a spíše dáváme přednost (abychom zabezpečili dostatečný přívod vápníku do těla) kvalitním tvrdým sýrům a malému množství kysaných mléčných výrobků s živou kulturou Laktobacila.

Která jídla svědčí ledvinám neboli vhodné poživatiny pro ledviny a tudíž i pro zimu:
Jsou to: vepřové maso, z mléčných výrobků tvrdý sýr (ideálně parmezán), ryby - úhoř, treska, sardel, platýz, tuňák, okoun, kapr, losos, pstruh. Velice posilující potravinou pro ledviny jsou luštěniny – velmi vhodné jsou fazole adzuki, hrášek, čočka, sojové boby, fazole mungo. Jako chuťové doplňky jsou dobré občas olivy, švestky umeboši a jako ochucovadlo se doporučuje používat fermentovanou sójovou pastu zvanou miso. I když nejzdravější je příprava jídla dušením, vařením nebo napařováním, v zimě si občas dopřejeme na prohřátí těla grilované maso a narozdíl od jiných ročních období je možné pochutnat si v zimě občas i na vyloženě horkých typech potravin (to je beran, jehně, ovce, koza a svařené víno či likér). Na běžné pití jsou vhodné různé bylinkové čaje, dále slabý zelený čaj Dračí studna (Lung jin, který vylučuje toxiny z organismu a snižuje jeho překyselení), Roibos, čaj Kukiča, obyčejná teplá voda, melta, „žitovka“, ayurvédské „kafe“.

Co ledvinám neprospívá?
Příliš se nedoporučuje konzumace „chladných“ potravin, které mají vztah k okruhu voda-ledviny. Jsou to mořské řasy, plody moře (kaviár, krabi, raci, slávky), zmrzlina, minerálky a studená voda. Tento „chladný typ“ potravin (dle tradiční čínské medicíny) totiž ještě zhoršuje chlad, který vládne v přírodě a může ledviny „prochladit“. Podobně chladné jsou salátové okurky, melouny, mango, papája, rajčata, ananas, kiwi a nadbytek jogurtů a mléka. Takové potraviny je možné si dovolit konzumovat v horkém klimatu, ale nikoli v zimě. Tolik k ovlivnění ledvin.

Voda sama však souvisí především s ročním obdobím zimy a s chladem vůbec. Kromě ledvin musíme tedy v zimě dbát (stejně jako v každém jiném ročním období) na správné zásobení sleziny potravinami, které jí svědčí (protože slezina, jak se ještě opakovaně dozvíte, je zdrojem „výroby“ získané energie pro celý organismus. Druhým „sídlem energie“ organismu jsou ledviny, tam však sídlí energie vrozená, zděděná od rodičů, a ta postupujícím věkem slábne, je tudíž nadmíru důležité si energii prostřednictvím podpory správné funkce sleziny denně vhodnou a pravidelnou stravou doplňovat, abychom neonemocněli a předčasně nezestárli). Je samozřejmé, že dodržovat všechny rady působící proti prochlazení ledvin by měli hlavně lidé zimomřiví, trpící na studené ruce a nohy či špičku nosu (často mívají také studené hýždě a tupé bolesti či tíhu v „křížích“). To je typ člověka chladného (samozřejmě nikoliv z emočního hlediska, ale podle charakteristik TCM: takovýto typ snadno „prochladne“ a objeví se u něj některá z potíží charakterizujících oslabení ledvin (poruchy vlasů, uší, kostí, plodnosti či už přímo močového ústrojí). Nejlepším lékem je včasné podání vhodné stravy a řízení se výše uvedenými doporučeními, obohacené o baňkování (nejlépe přiložením baněk střední sílou sání na asi 15 minut na body BL 23, CV 3, CV 4 a KI 7) a moxu.
Shenshu | BL23 - šen-šu

Shenshu | BL23 - šen-šu

Zhongji | CV03 - čung-ťi

Zhongji | CV03 - čung-ťi

Guanyuan | CV04 - kuan-jüan

Guanyuan | CV04 - kuan-jüan

Fuliu | KI07 - fu-liou

Fuliu | KI07 - fu-liou


Ledviny a léto
Pokud jsou dny chladné a třeba prší, počínáme si jako viz rady pro ledviny a zimu. I když je venku teplo, je potřeba se vyhnout prochlazení ledvin - tj. mít v teple zadeček, nohy a bedra i podbřišek. Velmi důležité je, pokud plavete, se IHNED po vylezení z vody převléknout do suchých plavek a řádně utřít. Jinak dostávají ledviny "zabrat". V létě je možno si dovolit (zvláště v horkých dnech) i mnohem více tzv. chladných potravin, jako jsou saláty ze zelenin (rajčata, okurky, ledový či jakýkoli jiný salát), syrová zelenina samotná či jako doplněk jiného jídla (mrkev, ruccola, výhonky řeřichy…) a též je možno dopřát si hojně čerstvého ovoce, zvláště toho, které má červenou barvu (jahody, višně, maliny, ostružiny, třešně….). I když je horko, moc to nepřehánějte s ledovými nápoji a zmrzlinou (dejte si jen občas). V létě se moc nehodí požívat často grilované maso (je to potravina až moc horká svým charakterem) a tvrdý alkohol (ten radši vůbec ne, je extrémně horké povahy a vede k úplnému "pobláznění" organismu, který zcela ztratí harmonii.)

MUDr. Doris Danielová - www.tcm-cs.com
cz
Ledviny (Shen)
Ledviny (Shen)
cz
Ledviny (Shen)
Ledviny (Shen)
cz
Potraviny pro ledviny
Potraviny pro ledviny