Miloš Vymazal: HT08 少府 shaofu, šao-fu
2 Bod mělčiny YING, oheň

Další názvy: Menší palác

Lokalizace: Na malíkové straně dlaně, mezi distálními (od těla k periferii vzdálenými) částmi 4. a 5. kosti záprstní (metakarpální). Pomůcka: když sevřete ruku v pěst, špička malíčku ukazuje přesně na bod HT08.

Použití: Kromě nemocí srdce i choroby kloubů ruky a Dupuytreynova kontraktura (tj. stažení a snížení pohyblivosti šlachy ohybače malíčku, která vede k nemožnosti malíček narovnat. Vyskytuje se často u chronického alkoholismu, ale nemusí souviset). Ve většině popsaných indikací je vhodné moxovat, protože tyto nemoci jsou spíše chladné a prázdné povahy. Pro vypouštění užíváme metodu kua-ša, jehly, vrypování nehem.

Zdroj textu: Prezentace a přednášky MUDr. Doris Danielová


HT8, C8 - sha-ofu
Příspěvek obsahuje odkazy na videa, která jsou dostupná v placené verzi!

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
HT08 - šao-fu (Shaofu)
HT08 - šao-fu (Shaofu)