Miloš Vymazal: Tradiční čínská medicína pro začátečníky
Díl II. – Etiopatogeneza nemocí
Autor: MUDr. Doris Danielová

Obsah knihy:
I Etiopatogeneza nemocí

Šestero rozvracečů
Vítr
Chlad
Horko
Vlhkost
Sucho
Oheň
Epidemické nemoci
Parazité
Zevní zranění

Sedm emocí, výživa a přetížení
Sedm emocí
Výživa
Přetížení a nečinnost

Tekuté hleny a stáza krve
Tekuté hleny
Stáza krve

II Patogeneza
Principy týkající se manifestace nemocí
Základní patologické mechanismy

Projekce orgánů na ušní boltec dle Dr. Paula Nogiera
Projekce oblasti hlavy
Projekce hrudních orgánů
Projekce urogenitálního systému
Projekce CNS a hypofýzy v oblasti konchy
Projekce CNS a hlavových nervů na lobulu
Projekce CNS a hlavových nervů na mediální straně
Projekce urogenitálního systému
Projekce parasympatiku
Projekce sympatiku
Projekce sympatické inervace orgánů
Projekce cévního systému
Projekce trávicího traktu
Projekce skeletuUkázka části textu z knihy:
Zvláštnosti čínské medicíny v přístupu k etiopatogneze nemocí
1. GLOBALITA PŘÍSTUPU. V čínské medicíně existuje jednota mezi různými orgány a tkáněmi lidského těla, stejně jako mezi lidskou bytostí a jejím přirozeným životním prostředím. Z toho důvodu se čínská medicína zabývá nejdříve funkčními vztahy [gongneng lianxi], které existují mezi lidskou bytostí a jejím životním prostředím a mezi různými orgány a tkáněmi těla. Opírá se o tento celkový přístup, který bere v úvahu evoluci jevů a tak prohlubuje své poznávání vlivu různých patogenních faktorů na objevení se [fa sheng], rozvoj [fazhan] a vývoj [bianhua] chorob. Takto tedy Játra náleží Dřevu : mezi čtyřmi ročními obdobími odpovídají jaru [chun]. Mezi šesti klimatickými energiemi [li qi] odpovídají větru [feng]. Mezi pěti chutěmi odpovídají kyselé [suan], mezi mentálními procesy patří hněvu [nu], z tělesných tkání odpovídají šlachám [jin], z tělesných otvorů jim náleží oči [mu] a mimoto mají povrchově-hloubkový vztah ke Žlučníku. Proto poruchy typu „větru“, nerovnovážné stavy svázané s hněvem, nadbytkem kyselých potravin atd. představují příčiny [yuanyin] nemocí, které napadají Játra. Stejně tak nemoci Jater mohou napadnout různé systémy funkčního okruhu Jater, jako jsou Žlučník, šlachy, oči atd.

2. PŘÍSTUP KLADE DŮRAZ NA ROZLIŠENÍ SYNDROMU A NÁSLEDNÉ NALEZENÍ PŘÍČIN [bian zheng qiu yin]. V čínské medicíně se etiologie nezabývá pouze přímým pozorováním, které vede ke zjištění příčiny nemoci : opírá se také o klinické příznaky, analýzu a rozlišení symptomů [zhengzhuang] a klinických znaků [tizheng], které představují nezbytné informace pro následný terapeutický zákrok. Tento přístup se nazývá „rozlišování syndromů k dopátrání se příčin“ [bian zheng qiu yin]. Tvoří součást zvláštních znalostí čínské medicíny, týkajících se etiologie. Takto tedy například u stavů bolesti [tengtong] nebo svědění [saoyang], které se stěhuje po celém těle [zhoushen youzou xing] docházíme k závěru, že se jedná o příznaky větru [feng], jehož vlastností je pohyblivost [xing] a jehož nadbytek se projevuje neklidem [dong]. Proto tento typ příznaků přisuzujeme škodlivému větru [feng xie]. Takto se rozlišením syndromů dostáváme k příčinám. V klinické realitě mohou být patogenní faktory velmi složité a komplexní, klinická manifestace může mít charakteristiky „větru“ a přivede nás nakonec k nápadu, odkud vlastně máme u takto složitého onemocnění „začít“ léčit – jestliže jsme našli známky „škodlivého větru“ [feng xie], v terapii nám to pak umožní vybrat léčiva, která „zachytí a vypudí vítr“ [xu feng], což povede k eliminaci zmíněných symptomů, ale zároveň k léčbě příčiny problému [bingli fanwei].
Patogenní faktory – tedy škodlivé příčiny nemocí - a jejich následky se v průběhu vývoje nemocí stále ovlivňují. Za jistých podmínek se jedny mohou v druhé i přeměňovat, transformovat. Chorobný stav, který vznikl útokem nějaké škodlivosti, se může sám stát příčinným činitelem pro příští stádium této choroby. Takto se tedy hleny a tekutiny [tanyin] a krevní sraženiny [xueyu], které jsou samy produkty nerovnováhy činnosti plných – cang – a dutých – fu - orgánů, energie a krve, mohou stát příčinou nové nemoci a způsobit nové chorobné proměny, což se projeví různými klinickými příznaky.

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Tradiční čínská medicína pro začátečníky Díl II - Etiopatogeneza nemocí
Tradiční čínská medicína pro začátečníky Díl II - Etiopatogeneza nemocí