Miloš Vymazal: Manuální lymfodrenáž podle dr. Voddera
Autoři: Wittlinger Hildegard, Wittlinger Dieter, Wittlinger Andreas, Wittlinger Maria
Vydavatel: Grada Publishing, a.s.


Bohatě ilustrovaná kniha se 168 barevnými fotografiemi provází čtenáře od teoretických informací o významu manuální lymfodrenáže, přes její indikace a kontraindikace, techniky a hmaty až po názorné ukázky ošetření jednotlivých částí těla. Jednotlivé postupy mohou využít nejen sestry a fyzioterapeuti pečující o pacienty, kteří lymfodrenáž potřebují vzhledem ke svému onemocnění, lymfodrenáž je také vyhledávanou procedurou kosmetickou. Kniha slouží jako praktický průvodce masážních postupů při lymfodrenáži všech částí těla.


Obsah knihy
Předmluva

A Teoretické principy manuální lymfodrenáže

I Anatomie a fyziologie krevního obalu
    1,1 Krev
        1.1.1 Červené krvinky (erytrocyty)
        1.1.2 Bílé krvinky (leukocyty)
        1.1.3 Krevní destičky (trombocyty)
    1.2 Kardiovaskulární systém
        1.2.1 Arteriální systém
        1.2.2 Kapiláry
        1.2.3 Venózní systém

2 Lymfatický systém
    2,1 Anatomie lymfatických cév a lymIatických uzlin
        2.1.1 Iníciální lymffitické cévy (mízní kapiláry)
        2.12 Prekolektory
        2.1.3 Lymfatické kolektory
        2.1.4 Lymfatické uzliny
        2.1.5Lymfatické tepny (mízní kmeny)
    2.2 Velké mízní kmeny
        2.2.1 Lymfatický systém kůže
        2.2.2 Lymfatické dráhy dolních končetin
        2.2.3 Lymfatické dráhy horních končetin
    2.3 Drenáž z dutiny břišní
    2.4 Drenáž z hrudníku
    2.5. Drenáž z mozku
    2.6 Anastomózy

3   Fyziologie lymfatického systému, lymfy a intersticia
    3,1 Řídká pojivová tkáň
        3.1,1 Pevné a pohyblivé buňky
        3.1.2 Vlákna
        3.1.3 Základní substance
        3.1,4 Funkce a úlohy
        3.1.5 Tuková tkáň
        3.1.6 Vodní hospodářství
        3.1.7 Cirkulace a transport. proteinů
    3,9 Fyziologie látkové výměny mezi intersticiem a terminálními cévami
        3.2.1 Molekulární pohyb
        3.2.2 Starlingova rovnováhu
    3.3 Funkce lymfatických cév
4 Lymfedém
    4.1 Primární lyimfedém
    4.2 Sekundární lymfedém
    4.3 Možné komplikace lymfedému
        4.3.1 Zánět
   4.4 Reakce organizmu na lymfedém
   4.5 Další indikace pro manuální lymfodrenáž
        4.5.1 Flebedém (venózní edém, flebostatický edém)
        4.5.2 Lipedém
        4.5.3 Lipohypertrofie
Cvičné otázky
Odpovědi k cvičným otázkám

B Manuální lymfodrenáž

5 Rovnováha a vyváženost jako cíl masáže
   5.1 Příklad s koupací vanou
   5.2 Rovnováha tekutin
   5.3 Rovnováha z pohledu alternativních léčebných metod

6 Indikace a kontraindikace manuální lymfodrenáže
   6.1 Indikace
   6.9 Absolutní kontraindikace
   6.3 Relativní kontraindikace

7 Účinek manuální lymfodrenáže na hladké svalstvo krevních cév  a lymfangionů

8 Diagnostická vyšetření a měření edému

C Technika manuální lymfodrenáže

9 Hmaty
   9.1 Druhy masáží
   9.2 Dávkování masáže
   9.3 Vytvoření prostředí pro optimální ošetření
   9.4 Principy ošetření manuální lymfodrenáží

10 Ošetření jednotlivých částí těla
   10.1 Ošetření krku
        10.1.1 Effleurage
        10.1.2 Od profundu k termínu
        10.1.3 Od okciputu (záhlaví) k termínu
        10.1.4 Od špičky brady k profundu, odtud k termínu
        10.1.5 Vidličkový hmat
        10.1.6 Ramenní kruhy
        10.1.7 Ramenní kruhy
        10.1.8 Od profundu k termínu
        10.1.9 Závěrečná effleurage
   10.2 Ošetření obličeje
        10.2.1 Effleurage
        10.2.2 Oblast brady
        10.2.3 Nos
        10.2.4 „Dlouhá cesta"
        10.2.5 Ošetření očí
  10.2.6 Obočí
  10.2.7 Čelo
  10.2.8 Od spánků k profundu
  10.2.9 Od profundu k terminu
  10.2.10 Závěrečná effleurage
10.3 Ošetření horní končetiny
  10.3.1 Effleurage
  10.3.2 Horní část paže
  10.3.3 Loket
  10.3.4 Předloktí
  10.3.5 Ruka
  10.3.6 Ošetření prstů
  10.3.7 Závěrečná effleurage
10.4 Ošetření dolní končetiny
  10.4.1 Effleurage
  10.4.2 Stehno
  10.4.3 Koleno
  10.4.4 Bérec
  10.4.5 Noha
  10.4.6 Závěrečná effleurage
10.5 Ošetření šíje
  10.5.1 Effleurage
  10.5.2 Od profundu k terminu
  10.5.3 Od okciputu až k terminu
  10.5.4 Zadní část hlavy
  10.5.5 Ramena
  10.5.6 „Králičí" hmat
  10.5.7 Pokožka na šíji
  10.5.8 Technika „voják"
  10.5.9 Vibrace, závěrečná effleurage
10.6 Ošetření zad
  10.6.1 Effleurage
  10.6.2 Pravá strana zad
  10.6.3 Levá strana zad
  10.6.4 Napřimovač páteře
  10.6.5 Lopatkový trojúhelník
  10.6.6 Technika „voják"
  10.6.7 Vibrace, závěrečná effleurage
10.7 Ošetření beder a hýždí
  10.7.1 Effleurage
  10.7.2 Pravá bederní strana
  10.7.3 Levá bederní strana
  10.7.4 Trojúhelník křížové kosti
  10.7.5 Vibrace, závěrečná effleurage
10.8 Ošetření hrudníku
  10.8.1 Effleurage
  10.8.2 Levá strana hrudníku
  10.8.3 Pravá strana hrudníku
  10.8.4 Sedmičkový hmat
  10.8.5 Závěrečná effleurage
10.9 Ošetření břicha
         10.9.1 Effleurage
         10.9.2 Plexus solaris
         10.9.3 Hlazení tračníku (tlusté střevo)
         10.9.4 Ošetření tračníku
         10.9.5 Hmat hubnutí (ošetření tenkého střeva)
         10.9.6 Ošetření hlubokých mízních cév / uzlin
         10.9.7 Závěrečná effleurage s dýcháním
11 Speciální hmaty
    11.1 Speciální hmaty na hlavě
         11.1.1 Nos
         11.1.2 Oči
         11.1.3 Hlava
         11.1.4 Uši
         11.1.5 lntraorálni drenáž úst
    11.2 Speciální hmaty na horní končetině
         11.2.1 Loket
         11.2.2 Zápěstí
    11.3 Speciální hmaty na dolní končetině
         11.3.1 Koleno
         11.3.2 Noha
    11.4 Speciální hmaty na rameni
         11.4.1 Mobilizace lopatky dorzálně
         11.4.2 Mobilizace lopatky ventrálně
         11.4.3 Glenohumerální mobilizace
         11.4.4 Pátraní po bolestivých bodech - pacient v poloze na boku
         11.4.5 Pátrání po bolestivých bodech - pacient v poloze na zádech
    11.5 Speciální hmaty na zádech
         11.5.1 lnterkostální prostory
         11.5.2 Napřimovač páteře
    11.6 Speciální hmaty na bocích
         11.6.1 V poloze za pacientem
         11.6.2 V poloze před pacientem
         11.6.3 V poloze z boku pacienta
    11.7 Speciální hmaty na hrudníku
         11.7.1 lnterkostální prostory
         11.7.2 Technika dýchání
    11.8 Speciální hmaty na břiše
         11.8.1 Široká pánev
         11.8.2 Úzká pánev
12 Schéma ošetření sekundárního lymfedému
    12.1 Ošetření sekundárního lymfedému horní končetiny
         12.1.1 Lymfatické uzliny na krku
         12.1.2 Zdravá strana prsu
         12.1.3 Postižená strana prsu
         12.1.4 Ošetření paže postižené lymfedémem
         12.1.5 Postižená strana hrudníku
         12.1.6 Záda
    12.2 Ošetření sekundárního lymfedému dolní končetiny
         12.2.1 Lymfatické uzliny na krku
          12.2.2 Lymfatické uzliny podpaží
          12.23 Oblast břicha
          12.2.4 Ošetření dolní končetiny postižené lymfedémem zepředu
          12.2.5 M. quadratus lumborum
          12.2.6 „Vojáci"
          12.2.7 Pokožka na bedrech
          12.2.8 Ošetření dolní končetiny postižené lymfedémem - zezadu

D Doplňující ošetření

13 Doplňující ošetření
    13.1 Péče o pokožku
    13.2 Kompresní terapie
          13.2.1 Bandážování
          13.2.2 Kompresní punčochy
    13.3 Pohybová a dechová terapie
          13.3.1 Pohybová terapie
          13.3.2 Dechová terapie
          13.3.3 Meditativní aspekty
    13.4 Kinezio-taping

E Historické poznámky

Historické pozadí
    Předmluva k prvnímu vydání z r. 1978
   Lymfodrenáž - nová terapeutická metoda ve službách krásy a kosmetické péče
    Emil Vodder — jeho život a manuální lymfodrenáž

Rejstřík                                                                       


Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Manuální lymfodrenáž podle dr Voddera
Manuální lymfodrenáž podle dr Voddera