Miloš Vymazal: Žal a smutek

Obava a smutekžal jsou emocí plic,zraňují plíce, snižují množství energie čchi v těle, které je znavené. Sklíčenost a zármutek spotřebovává čchi plic a postupně napadá četné orgány, jako srdce, játra a slezinu.

Pokud se čchi plic vyčerpá, dojde k oslabení a zmenšení celkové tělesné čchi, člověk se cítí zastrašený a objevuje se dušnost a bolesti a tíseň na hrudi, fyzická i duševní sklíčenost, nedostatek síly a lenost.  Projevuje se tichým pláčem,ztrátou odvahy, zakalením ducha.

Poškození jater smutkem a obavami, způsobuje zakalení ducha, svalové křeče, blokádu v oblasti bočních částí těla, může také zranit čchi srdce a způsobit bušení srdce a stav roztržitosti.

Pokud zraní smutek a obavy slezinu, dojde k zablokování pohybu čchi ve středním ohništi, váznou transport i přeměna, objevují se otoky a nadýmání a oslabení končetin. Emoce mohou zranit více orgánů, například smutek může poranit plíce i játra.

Smutek
Těžký smutekdeprese jsou emocí plic,zraňují plíce, spořebovává (snižují) množství energie čchi. Vzniká stav prázdnoty čchi, krátké a oslabené dýchání, slabý hlas, pocity tlaku a stísnění na hrudi, krátký dech.

Patologie plic
prázdnota čchi plic: z chronické nemoci, únavového syndromu, smutku a žalu, po vyčerpávající akutní nemoci, přispívají a zhoršují – zevnitř 5 rozvracečů, vzniká prázdnota čchi sleziny, srdce, jangu ledviny, zevně chladný, horký nebo suchý vítr

Zdroj textu: Vypracované otázky ke zkouškám, Hana Hamplová

Další odkazy:
Orgán cang, plíce
Sedmero emocí - qi qing
Wu zhi - patero citů
Plíce FEI - stagnace čchi plic

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Smutek a žal
Smutek a žal
cz
Smutek a žal
Smutek a žal
Miloš Vymazal: Akupunkturní body a fytoterapie na uvolnění smutku

Akupunkura 1 . metoda
Smutek spotřebová čchi a radost léčí smutek, protože oheň ovládá kov. Proto na uvolnění smutku napichujeme ohnivý bod LU10 - yuji, jü-ti na  dráze plic. 2x do týdne, metoda Xie a oboustranně.

Yuji | LU10 - jü-ti, okraj ryby

Yuji | LU10 - jü-ti, okraj ryby


Akupunkura 2 . metoda (využijeme body luo)
Shu body BL13 - feishu, fej-šu a Mu body LU01 - zhongfu, čung-fu píchneme symetricky.
Feishu | BL13 - fej-šu

Feishu | BL13 - fej-šu

Zhongfu | LU01 - čung-fu

Zhongfu | LU01 - čung-fu


Za 5-10 min začneme ťukat na Luo body LU07 - lieque, lie-čchüe a LI06 - pianli, pchien-li  (je tam emoce v drahách) – u mužů nejprve jangové dráhy- vpravo, u žen jinové - vlevo
Lieque | LU07 - lie-čchüe

Lieque | LU07 - lie-čchüe

Pianli | LI06 - pchien-li

Pianli | LI06 - pchien-li


Fytoterapie na uvolnění BEI - smutku
Bai He Tang

Zdroj: přednášky MUDr. Jozef Lucký

Další odkazy
Emoce - body na uvolnění emocí
Body spojnice (luo-süe)
Vzájemná kombinace bodů yuan a luo

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com