Hana Hamplová: Radost Xi je emocí srdce, nadměrná radost (euforie) zraňuje srdce, zpomaluje tok čchi a blokuje ji. Zpomalení zahrnuje hlediska ztišení emočního napětí  a uvolnění energie srdce. Za normálních okolností radost zklidňuje emoční napětí, zachovává jasného a klidného ducha, energii čchi a krev mohou nerušeně cirkulovat.

Xi | Radost, euforie

Xi | Radost, euforie


Příliš velká radost ale může způsobit nemoci srdce, které zraní a zapříčiní nadměrné uvolnění srdeční čchi.

Duch není již na svém místě, objevuje se nedostatek síly, zemdlenost, obtížné soustředění se, bušení srdce a sklíčenost, v závažných případech výrazný neklid. Vzniká bušení srdce a neklid, agitovanost(neklidná aktivita), nezakotvení ducha, rozrušení a stav roztržitosti, vzrušení, provádění nesmyslných činností, neustávající bezdůvodný smích a pláč, mnohomluvnostchorobná upovídanost, v těžkých případech zakalení emocí a ducha.

Patologie srdce
1. hlen ucpávající čisté otvory srdce (ducha): spolu s jaterním vnitřním větrem vznikne epilepsie
2. horké hleny zneklidňují ducha: vzniká mánie, schizofrenie
cz
Radost, euforie (Xi)
Radost, euforie (Xi)
Miloš Vymazal: Akupunkturní body a fytoterapie na uvolnění euforie (nadměrné radosti) (xi)

Akupunkura 1 . metoda
Euforie uvolňuje čchi a strach léčí euforii, protože voda ovládá oheň. Proto na uvolnění euforie napichujeme bod vody HT03 - shaohai, šao-chaj na  dráze srdce nebo PC03 - quze, čchü-ce na  dráze osrdečníku. 2x do týdně oboustranně, metoda Xie a oboustranně

Shaohai | HT03 - šao-chaj

Shaohai | HT03 - šao-chaj

Quze | PC03 - čchü-ce

Quze | PC03 - čchü-ce


Akupunkura 2 . metoda (využijeme body luo)
Shu body BL15 - xinshu, sin-šu a Mu body CV14 - juque, ťü-čchüe píchneme symetricky.
Xinshu | BL15 - sin-šu

Xinshu | BL15 - sin-šu

Juque | CV14 - ťü-čchüe

Juque | CV14 - ťü-čchüe


Za 5-10 min začneme ťukat na Luo body HT05 - tongli, tchung-li a SI07 - zhizheng, č´-čeng  (je tam emoce v drahách) – u mužů nejprve jangové dráhy- vpravo, u žen jinové - vlevo
Tongli | HT05 - tchung-li

Tongli | HT05 - tchung-li

Zhizheng | SI07 - č-čeng

Zhizheng | SI07 - č-čeng


Akupunkura 2 . metoda - alternativní kombinace
Shu body BL14 - jueyinshu, ťüe-jin-šu a Mu body CV17 - tanzhong, tchan-čung píchneme symetricky.
Jueyinshu | BL14 - ťüe-jin-šu

Jueyinshu | BL14 - ťüe-jin-šu

Tanzhong | CV17 - tchan-čung

Tanzhong | CV17 - tchan-čung


Za 5-10 min začneme ťukat na Luo body PC06 - neiguan, nej-kuan a TE05 - waiguan, waj-kuan  (je tam emoce v drahách) – u mužů nejprve jangové dráhy- vpravo, u žen jinové - vlevo
Neiguan | PC06 - nej-kuan

Neiguan | PC06 - nej-kuan

Waiguan | TE05 - waj-kuan

Waiguan | TE05 - waj-kuan


Fytoterapie na uvolnění XI - euforie
Zhi Zi Chi Tang + Dao Chi San
An Shen Ding Zhi Tang

Zdroj: přednášky MUDr. Jozef Lucký

Další odkazy
Emoce - body na uvolnění emocí
Body spojnice (luo-süe)
Vzájemná kombinace bodů yuan a luo

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com