Miloš Vymazal: 魄 (Po, pcho) - nižší tělesná duše, také se jí říká „Bílá duše“.

Je povahy jinové a řídí nižší tělní funkce, instinkty a emoční reakce, introvertní duševní pochody. Podle některých představ se dostává do těla zárodku v osmém měsíci těhotenství a projeví se schopností plodu hýbat pravou rukou. Duši Po může zneklidňovat strach a zármutek a její disharmonie z různých příčin se navenek projevuje např. plačtivostí, bázlivostí nebo i ztrátou kontroly nad vyměšováním.

Rozlišuje se celkem sedm duší Po, podle některých vysvětlení je tím míněno sedm základních emocí: radost, smutek, žal, zádumčivost, hněv, bázlivost a děs.

Sedm duší Po 七 魄
吞 贼 Tun Zei
尸 狗 Shi Gou
除 秽 Chu Hui
臭 肺 Chou Fei
雀 阴 Qiao Yin
非 毒 Fei Du
伏 矢 Fu Shi

Během života sídlí Po v plicích a po smrti uniká dolů do země. Zemře-li člověk násilnou smrtí nebo byl popraven, mohou podobné nepříznivé okolnosti způsobit, že se duše Po vrací na svět v podobě bludného ducha jako démon gui 鬼.

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com