Stanislav Bečka: Použití baňkování při ženských obtížích - oblast gynekologie

Baňkování může přinést úlevu či odstranění funkčních obtíží v oblasti gynekologie (poruchy menstruačního cyklu, bolesti při menstruaci, ovariální cysty, hormonální potíže atd..)

Aplikace baněk na oblast křížové kosti, baňkování oblasti segmentu L1-L5, vyšší důraz na segment L2-L3, oblast malé pánve jako regulační zóna vaječníků..

Významově se jedná o regulační systém močového měchýře a žlučníku se zvláštním vlivem na prokrvení v malé pánvi a vlivem na hormonální funkce pohlavních orgánů.

• dále při bolestech místních - beder, močového měchýře, místní neuralgie a jejich projekce

• velmi často se tato oblast používá i při artróze kyčelního a kolenního kloubu jako pomocná oblast

vaskulární potíže dolních končetin

Zdroj: Johann Abele - Baňkování, osvědčená metoda léčby, str 82)


V klinické praxi (mé :) ) se baňkování velmi osvědčilo při funkčních poruchách menstruačního cyklu, "rozjetí" opožděné menstruace, při bolestivé menstruaci atd.. byla většinou použita technika "bleskového baňkování v kombinaci s akupunkturou...

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz
cz
Použití baňkování při ženských obtížích
Použití baňkování při ženských obtížích
cz
Použití baňkování při ženských obtížích
Použití baňkování při ženských obtížích
cz
Použití baňkování při ženských obtížích
Použití baňkování při ženských obtížích