Stanislav Bečka: Léčba chronických bolestí podrážděním receptoru TRPV1 pomocí dráždivé látky a tepla. (moxování, použití dráždivé látky Kapsaicinu (chili paprička) nebo Zingerolu (zázvor)

V Tradiční čínské medicíně se po dlouhý čas používá tzv: moxování - spalování kuželu či "doutníku" vlákna byliny Artemisia vulgaris, Artemisia argyi - pelyňku, při léčbě bolestí a onemocnění tzv: způsobené "chladem", "vlhkem" nebo při onemocnění z "nedostatku" aj.

Moxování

Moxování

Moxovaní - moxa

Moxovaní - moxa


Nadále se budeme zabývat použití při léčbě bolestí.

"Chronické a akutní bolestivé stavy jsou závažným léčebným problémem s velkým sociálním a ekonomickým dopadem na pacienty a celou společnost."
(Jiří Paleček, Bolest a regenerace v medicíně, Česká lékařská akademie, nakladatelství lékařské literatury AXONITE, str:41)

Funkce TRPV1
TRPV1 je neselektivní kationtový kanál, který může být aktivován širokou škálou exogenních a endogenních fyzikálních a chemických podnětů. Nejznámějšími aktivátory TRPV1 jsou: teplota vyšší než 43 ° C (109 ° F); [/bs]kyselé podmínky; kapsaicin (dráždivá směs v horkých paprikách); a alyl isothiokyanát , štiplavá směs v hořčičné a wasabi. [8] Aktivace TRPV1 vede k bolestivému pocitu pálení. Jeho endogenní aktivátory zahrnují: nízké pH (kyselé podmínky), endokanabinoidní anandamid , N-oleyl-dopamin a N-arachidonoyl-dopamin . Receptory TRPV1 se nacházejí hlavně v nociceptivních neuronech periferního nervového systému , ale také byly popsány v mnoha dalších tkáních, včetně centrálního nervového systému . TRPV1 se podílí na přenosu a modulaci bolesti ( nocicepce ), stejně jako na integraci různých bolestivých podnětů.
Chilli papričky

Chilli papričky

Sheng Jiang | Zázvor

Sheng Jiang | Zázvor


.....
.....
TRPV1 je aktivován mnoha agonisty z přírodních zdrojů. Agonisté, jako je kapsaicin a resiniferatoxin, aktivují TRPV1 a při prodloužené aplikaci způsobují pokles aktivity (aktivitu TRPV1), což vede ke zmírnění bolesti následným snížením uvolňování zánětlivých molekul zprostředkovaných TRPV1 po expozici škodlivým stimulům. Agonisté mohou být aplikováni místně na bolestivou oblast v různých formách, obecně jako náplast nebo mast. Četné krémy obsahující kapsaicin jsou dostupné , obsahují nízké koncentrace kapsaicinu (0,025 - 0,075%). Diskutuje se, zda tyto přípravky skutečně vedou k desenzibilizaci TRPV1; je možné, že působí prostřednictvím proti-podráždění. Nové přípravky obsahující vyšší koncentraci kapsaicinu (až do 10%) jsou v klinických studiích. Do klinického použití bylo nedávno uvolněno k použití 8% kapsaicinových náplastí, přičemž důkazy prokazují, že 30-minutová léčba může poskytnout až 3 měsíce analgézie způsobující regresi neuronů obsahujících TRPV1 v kůži. V současné době musí být tyto léčby znovu podávány pravidelně (i když jen zřídka), aby se udržely jejich analgetické účinky.

(upraveno a zkráceno z: https://en.wikipedia.org/wiki/TRPV1 )

"Pro vnímání a modulaci bolestivých podnětů mají největší význam TRPV1 receptory přítomné v malých neuronech spinálních a trigeminálních ganglií. Receptory jsou exprimovány v periferních výběžcích neuronů, v nociceptivních periferních zakončeních subpopulace C a Aδ periferních nervových vláken. V periferních nociceptorech slouží za kontrolních podmínek zejména k detekci tepelných podnětů nad 42°C. ...... "

"TRPV1 receptory a léčba bolesti

Ovlivnění funkceTRPV1 receptorů pro léčbu bolesti v klinické praxi může vycházet ze tří základních principů...... , - je to aktivace silnými agonisty, jako je kapsaicin nebo reziniferatoxin, která dlouhodobě snižuje citlivost a funkčně inaktivuje celé nervové zakončení, které obsahuje TRPV1 receptory. Tento přístup je již klinicky využíván při lokální aplikaci ". .......etc etc

převzato a zkráceno z ((Jiří Paleček, Bolest a regenerace v medicíně, Česká lékařská akademie, nakladatelství lékařské literatury AXONITE, str:41-45)

Z výše uvedeného se dá předpokládat, že místní podráždění teplem nad 42°C - moxa a dráždivou látkou - zázvor - zingerol, či kapsaicin - čili paprička, lze vyvolat místní analgezující efekt působením na již zmíněné TRPV1 receptory. Snižuje se místní citlivost na teplo a bolest.
Tohoto efektu je velmi používáno v technice moxování, fyzikálních terapiích (působení tepla, místních dráždidel atd..) akupunktuře pomocí "ohnivé jehly" či akupunktury s moxou..

Účinek moxování na místní cirkulaci krve https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30585474

Více ohledně TRPV1 - Vaniloidní receptor TRPV1 v mechanizmech akutní bolesti - disertační práce -
https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/139147

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz
cz
Léčba bolesti a receptory TRPV1
Léčba bolesti a receptory TRPV1