MUDr. Petr Hoffmann: Esence - JING
Esence JING je produktem ledvinného jinu a jangu a je i tou nejimaginárnější kategorií v čínské medicíně. Tuto esenci si můžeme představit jako hořící svíčku, kdy plamen je jang, vosk je jin, teplo, jež vydává plamen, je energie čchi a světlo plamene je pak tou ryzí esencí jing. Životnost svíčky (a tedy i vydávaného světla, představujícího v našem případě esenci jing) je závislá jak na síle spalujícího plamene, tak i na množství a kvalitě vosku.

Jing | Esence - analogie se světlem svíčky

Jing | Esence - analogie se světlem svíčky


Na tomto příkladu lze vidět úzké propojení jinu a jangu. Síla jangu závisí na síle jinu a naopak (a následně i síla energie čchi a esence jing). Tedy oslabením jinu se postupně oslabí i jang a oslabením jangu se postupně oslabí i jin. Esence jing je úzce spjata s ledvinami a je odvislá od naší vrozené konstituce, tedy od toho, jak velkou a silnou svíčku jsme od našich rodičů dostali do vínku. Čím větší svíčka a plamen, tím větší je světlo (esence jing), které vydává.

Esence je spjata i se slezinou a žaludkem. Tyto orgány vytvářejí z potravy, tekutin a vzduchu tzv. získanou esenci, kterou pak ukládají do ledvin, čímž posilují a doplňují vrozenou esenci. Esence JING je tedy tím nejjemnějším a vzácným výtažkem, jež se skládá jak z vrozené, tak získané esence. Proto je s ní zapotřebí zacházet velice šetrně a opatrně, abychom si ji zbytečně „nevypálili“, abychom kupř. nesvítili ve dne, kdy není potřeba, a pak se nám nedostávalo světla v noci (kupř. nadměrnou fyzickou či psychickou prací, přejídáním či hladověním, nedostatkem spánku a odpočinku, nadměrným sexem apod. – prostě zlatá střední cesta bez extrémů a excesů). V opačném případě organizmus musí sáhnout do svých rezerv, které později, třeba ve stáří, chybí...

Další odkazy
Esence*, Jing*
Nedostatečnost esence jing - JING XU
Slezina*, Žaludek*, Ledviny*
cz
Esence - analogie se světlem svíčky (Jing)
Esence - analogie se světlem svíčky (Jing)