MUDr. Doris Danielová: Co znamená zima z pohledu tradiční čínské medicíny
Zimní období je charakterizováno vládou prvku Voda. Voda je svou povahou chladná, znázorňuje se černou barvou a z tělesných orgánů ovládá ledviny, močový měchýř a pohlavní orgány. Tyto orgány tudíž logicky budou v zimě při nedbání na řádné oblečení a životosprávu tíhnout ze všech tělesných ústrojí nejvíce k různým nemocem.

Vývodem ledvin jsou uši, tedy i na ně je třeba dávat velký pozor, neprochladit je, protože jejich spojení s ledvinami a močovým ústrojím je tak těsné, že by druhotně při poškození uší mohlo dojít i k poškození ledvin a močových cest. Naopak jsou-li přítomny ušní problémy (nejčastěji zhoršení sluchu a zvonění v uších), pak dle tradiční čínské medicíny jde vždy o pouhý zevní projev oslabení ledvin.

Dalším orgánem těsně souvisejícím s ledvinami jsou kosti. Dá se říci, že většina lidí trpících bolestmi páteře má dle tradiční čínské medicíny v podstatě oslabené ledviny a dokud se ledviny neposílí, páteř zůstává nemocná (to je také častou příčinou malého úspěchu klasické vědecké léčby při terapii vertebrogenních – čili obratlových – potíží. )

Ukazatelem správné „zásoby energie“ v ledvinách je kvalita vlasů.

MUDr. Doris Danielová - www.tcm-cs.com
cz
Zima - element voda, chlad, barva černá
Zima - element voda, chlad, barva černá
Miloš Vymazal: Tři měsíce zimy

Tři měsíce „zimy" jsou nazývány časem uzavírání a hromadění [zásob] [druhý význam který se nabízí -„skladování"]. Zamrzá živelvody" a Vesmír se rozpukává navenek.

Je třeba nerušit svůj Jang [v pozn. připojeno, že Jang je principem, který v zimě „spí", zima je obdobím Jinovým].

Lidé by měli odcházet k odpočinku brzy večer a vstávat později dopoledne - se vstáváním by měli vyčkat východu Slunce. Měli by potláčet a umlčovat svá přání, neboť jsou bez vnitřní příčiny a není tedy důvodu, aby byla vyplňována.
Lidé by se měli vyhýbat chladu, měli by vyhledávat teplo, neměli by být zpoceni, měli by se vyvarovat příliš dýchat chladný vzduch [?].

Vše toto je v souladu s atmosférou „zimy" a všechna tato opatření ochraňují jedince před patogenními vlivy.

Ti, kteří se nezachovají podle zákonů „zimy" budou strádat chorabami ledvin [pohlavních žláz] ,jaro" je zatím zastihne impotentní a budou málo výkonnými.

Zdroj: KLASICKÁ KNIHA O VNITŘNÍ MEDICÍNĚ OD ŽLUTÉHO CÍSAŘE HUANG TI NEI CHING SU WEN; časopis Československá akupunktura 6/1991, překlad: MUDr. Miroslav Procházka

Další odkazy
Tři měsíce jara
Tři měsíce léta
Tři měsíce podzimu

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Zima
Zima
Petr Novák: Zima a strach

Zima je podle TČM element Voda (Ledviny a Močový měchýř) a k té z emocí patří strach - KONG, 恐, vyvolává pokles čchi. (Na znaku 恐 je vidět v dolní části i srdce). Když se potkáte se strachem, tak je podle TČM dobré se vyčůrat - odplaví to vzniklé škodliviny.

Další odkazy
Strach*, Kong*
Moč*

Petr Novák - centrum Aeditus, Praha
http://www.tradicni-cinska-medicina-praha.cz
cz
Zima a strach
Zima a strach