Miloš Vymazal: Taoistická numerologie
Magická numerologie Luo-šu
Autor: Mistr Chian Zettnersan
Vydavatel: Fontána

Taoistická numerologie

Taoistická numerologie


Taoistická numerologie je neuvěřitelně precizní a rozsáhlý nástroj, jak se o sobě dozvědět všechno, co je důležité. Analýzou data narození, jména a sestavením čtverce Luo-šu získáme přesný a přesvědčivý obraz svých životních cest.

V číslech 1 až 9 se nacházejí všechny odpovědi na veškeré otázky, které si kdy můžeme položit. Moudrý výklad nám dává nahlédnout do sítě života, kde se poznáváme ve svém vztahu k celku a vidíme co je, případně co může být. Také i to, zda a jak se dá dosáhnout toho, co ještě není.

Poprvé je zde uveřejněno i velké vědění o zdraví ve spojení s čísly v Luo-šu. Zahrnuje i návody, jak cestami taoismu odstranit dispozice k chorobám.

"Tento čtverec je numerologicky prostě fantastický. Výklady jsou zřetelně jasné a protože čtverec je obraz, může nám vyprávět příběhy. Neexistuje oblast života, pro kterou bychom nenašli cenné odkazy", říká mistr Čchien Zettnersan.

Obsah knihy
Předmluva

I . ZÁKLADY TAOISTICKÉ NUMEROLOGIE
Kořeny taoistické numerologie

II . PRAXE TAOISTICKÉ NUMEROLOGIE
Numerologická analýza
Numerologický analytický list
Vývojové číslo
K historii křestních jmen
Výpočet vývojového čísla z křestního jména
Výklad vývojového čísla
Osobnostní číslo
Výpočet osobnostního čísla
Výklad osobnostního čísla
Souhláskové číslo
Samohláskové číslo
Dědičné číslo
Výpočet dědičného čísla
Výklad dědičného čísla
Osudové číslo
Výklad osudového čísla
Osobní roční osudová čísla
Výpočet osobního ročního osudového čísla
Výklad ročních osudových čísel
Čísla dnů narození od 1 do 31
Číslo pa-kua
Výpočet čísla pa-kua
Kompas pa-kua podle čísel 1-9
Jinová a jangová čísla
Výpočet jinových a jangových čísel
Numerologická syntéza se čtvercem Luo-šu
List numerologické syntézy
Klíčové pojmy
Obsazená a volná pole ve čtverci Luo-šu
Výklad polí ve čtverci Luo-šu
Osm taoistických cest ve čtverci Luo-šu
Osm taoistických cest odpovídá osmi pilířům života
Osm pilířů života
Tak poznáte osm pilířů svého života
1. Tao — Cesta plánování a pravého názoru (8-3-4)
2. Tao — Cesta vůle a pravého smýšlení (1-5-9)
3. Tao — Cesta činu a pravého mluvení (6-7-2)
4. Tao — Cesta intelektu a pravého jednání (2-9-4)
5. Tao — Cesta spirituality a pravého vedení života (1-5-3)
6. Tao — Cesta blahobytu a pravého úsilí (6-1-8)
7. Tao — Cesta rozhodnosti a pravé bedlivosti (2-5-8)
8. Tao — Cesta emocionální rovnováhy a pravého pohroužení (6-5-4)
Taoistické cesty 1-3
Taoistické cesty 4-6
Taoistické cesty 7 + 8
Izolovaná čísla ve čtverci Luo-šu
Číselná pole s přívlastky přehled
Jednotlivá pole ve čtverci Luo-šu

III. TAOISTICKÁ NUMEROLOGIE A ZDRAVÍ
Zdravotní prevence s taoistickou numerologií
Tři životní centra člověk hlavy, člověk srdce a člověk břicha
Tři typy lidí tři taoistická životní centra
Clověk hlavy
Clověk srdce
Člověk břicha
Přiřazení k člověku hlavy, srdce a břicha — přehled
Staré čínské diagnostické a terapeutické postupy
Rozdělení lidského těla podle jin a jang
Vnitřní orgány
Čísla Luo-šu a jejich dispozice k nemocem
Dvanáct meridiánů ve čtverci Luo-šu
Zdraví se čtvercem Luo-šu

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Taoistická numerologie
Taoistická numerologie