Stanislav Bečka: Bolest z pohledu Tradiční čínské medicíny

V TCM se bolest klasifikuje podle 5-ti parametrů
povaha bolesti
výskyt bolesti dle času
lokalizace bolesti
reakce na tlak a teplotu
zangfu (orgánová) vs dráhová bolest

Povaha bolesti
Obecně lze rozdělovat bolest značící nedostatek či plnost.
Bolest na základě nedostatku je má povahu "tupé" bolesti
Bolest na základě plnosti je ostrá, silná a "plná"

Druhy bolesti
Citlivost - jedná se o tupou bolest, která se projevuje na čtyřech končetinách a trupu. Je obvykle z nedostatečnosti (qi/čchi a krve)

Bolest s pocitem tíhy - jedná se také o "tupou" bolest, je však provázena pocitem tíhy, tíže, nedostatečného ovládání končetin či hlavy. jedná se o bolest typickou pro vlhko nebo tan (hlen)

Rozpínavá bolest - jedná se o bolest s pocitem napětí, nafouknutí. U Čínských pacientů se označuje jako "zhang tong" - tj - rozpínavá bolest.
U evropských pacientů se setkáváme spíše s popisem "nafounutí, nadýmání" - (tady nemohu moc souhlasit, "moji" pacienti spíše udávají pocit rozpínání, rozšiřování - tedy, asi za mnou chodí "čínani" )  smile

Rozpínavá bolest je typická pro stagnace čchi/qi, velmi často jater. Má měnící se intenzitu a lokalizaci a velmi podléhá emočním změnám. V každém případě je nutné si uvědomit, že i ostatní orgány či systémy mohou trpět stagnací čchi/qi, velmi často žaludek, slezina či plíce.
Rozpínavá bolest v dolní části břicha obvykle značí stagnaci jaterní nebo slezinné čchi, v podžebří hlavně stagnaci jaterní čchi/qi, v epigastriu hlavně žaludeční čchi a na hrudníku plicní (pozor na srdeční potíže).

"Rozpínání" je jak symptom, tak i příznak, značí to subjektivní pocit nadýmání, rozpínání v dané oblasti,ale může to být pociťováno i při palpaci, kde je vyšetřovaná oblast pociťována napjatá jako buben (což je nejsnadněji pociťováno v nadbřišku nebo dolním břiše).
V gynekologii je shledávána rozpínavá bolest u bolestivých poruch menstruačního cyklu ze stagnující jaterní čchi/qi nebo premenstruační syndrom, bolestivost prsů také ze stagnující jaterní čchi. Bolest a nadýmání/rozpínání je obvykle plné povahy. Léčba se uplatňuje teplýmy-ostrými yao, které rozhýbávají čchi/qi.

Bolest s pocitem plnosti
Jedná se o bolest provázenou pocitem plnosti, obvykle se projevující v dolním břiše nebo/a nadbřišku.
Pocit plnosti je nutno rozlišit o pocitu napětí/nafouknutí. Při distenzi pacient pociťuje nafouknutí (jako buben) a problémové místo je při palpaci napjaté, při plnosti pacient cítí velkou plnost, jako když je se někdo nají těžkého jídla a je mu "těžko až blivno" - problémové místo je spíše na pohmat tvrdé více než napjaté.
Napětí může být vlastně viděno a hmatáno, plnost nemůže být viděna ale je spíše hmatána. Typicky se bolest s pocitem plnosti objevuje z nahromadění jídla a má vztah ke slezině a žaludku. Bolest s plností je obvykle příčiny plné a je léčena bylinami podporující trávení.

Kolikovitá bolest
Jde o ostrou bolest s kolikovitým, křečovitým, spastickým charakterem - objevuje se v nadbřišku, častěji však v dolním břiše. Taková bolest obvykle značí chlad ve střevech, ale též může být způsobena stází krve. V gynekologii je tato bolest přítomna u poruch menstruace z chladu v děloze. Kolikovitá bolest je povahy plné.

Spastická bolest
Jde o ostrou bolest provázenou pocitem ztažení, obvykle se projevuje na končetinách a má vztah k šlachám a proto přináleží k játrům. může být způsobena nedostatkem krve jater ve spojení se stagnací jaterní čchi nebo stoupajícím jangem jater. Ve druhém případě se může objevit i v/na hlavě. Spastická bolest je povahy plné tak i kombinací nedostatku jaterní krve a plností - stagnací čchi/qi. Může být též způsobena napadením zevním chladem.

Zdroj: skripta a osobní poznámky ze semináře Československé SinoBiologické společnosti z 5-9.5 2007

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz
cz
Bolest
Bolest