Miloš Vymazal: Pravidlo Manžel - manželka

Pravidlo je založené na vztazích mezi orgány (dráhami) zaujímajícími stejné postavení na arteria radialis pravé a levé strany. Oboustranně se porovnávají povrchové i hluboké pulsy ve všech třech pozicích. Orgány na levé straně jsou v roli manžela, vpravo v roli manželky.


Dvojice orgánů (drah) podle pravidla Manžel-manželka
ManželManželka
Levostranný pulsPravostranný  puls
tenké střevoSItlusté střevoLI
srdceHTplíceLU
žlučníkGBžaludekST
játraLRslezinaSP
močový měchýřBLtrojitý ohřívačTE
ledvinyKIperikardPC
Při léčebném ovlivňování platí, že tonifikace dráhy (orgánu) vlevo působí sedativně na orgán vpravo ve všech kombinacích. Když třeba chceme posílit dráhu plic, použije se sedativní bod na dráze oponenta, tedy na dráze srdce. Příznivý účinek se projeví následnou úpravou pulsu. Je však třeba zohlednit sezónní použití tonizačních a sedativních bodů.

Zdroje: Praktická akupunktúra, MUDr. Jozef Šmírala a koletív, Akupunktura v teorii a praxi - MUDr. Radomír Růžička

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com