Miloš Vymazal: Parézy končetin

Šmirala (2007) doporučuje k léčbě paraplegie tyto důležité body: EX32 (Jiaji), GB34, ST36, SP06. Jako doplňkové body doporučuje BL32, CV04, BL54.

Dolejšová (2005) uvádí v souvislosti s léčbou endokrinního systému  dráhu trojitého ohřívače, jehož určité body jsou využitelné k léčbě paréz.

Konkrétně se jedná o následující body:
TE01, který je možné využít při parézách dolních končetin,
TE04, který má uplatnění při léčbě paréz horních končetin,
TE05, což je bod LUO, jedná se o mistrovský bod pro parézy,
TE08 lze použít pro parézy, neuralgie zápěstí, předloktí a ramene, atrofie a poruchy hybnosti svalů horních končetin,
TE09 se používá při obrně rukou,
TE10 představuje mistrovský bod pro parézy při hluboké punktuře,
TE14 je opět mistrovský bod na léčbu paréz,
TE15 lze využít k léčbě paréz,
TE21 se využívá při periferních parézách n. facialis.

Vymazal, Tuháček (1965) ve své studii o parézách lícního nervu uvádějí, že  analogicky jako u periferní parézy lícního nervu je možno očekávat příznivé facilitační ovlivnění i u jiných periferních obrn. Předpokladem ovšem je, že periferní nerv není zcela a definitivně přerušen.

Pro léčbu parézy n. radialis doporučují tyto body: LU10, LU11, LI01, LI04, LI08, LI09, LI10, LI11, TE04, TE05, SI09, SI10, SI11, GB21.
Pro léčbu parézy n. ulnaris uvádějí body: HT02, HT03, HT04, TE09, SI05, SI06, SI07, SI14, SI15.
Pro léčbu parézy n. mediani: LU03, PC02, PC04, PC06, PC07, TE06, SI15.
Pro parézu n. fibularis: ST36, ST38, ST37, ST44, BL60.

Zdroj: Bakalářská práce Využití akupunktury jako prostředku rozvoje hybnosti dětí s DMO, Bc. Eva Šupčíková

Klíčová slova: paréza, ochrnutí, částečná ztráta hybnosti, obrna

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Parézy končetin
Parézy končetin