Miloš Vymazal: Antické body  (pět přepravních bodů) a chronopunktura

Z deseti nebeských kmenů energií času vyrůstá postupně dvanáct pozemských větví energií času. Tyto dvojice energií spolu tvoří takzvané pilíře energií času, na nichž závisí náš život. Zmíněné energie se neustále s časem mění s jedinou výjimkou a tou je okamžik zrození. V tom okamžiku vířící energie vytvoří jakousi matrici energií času, kterou si člověk nese celý život s sebou.

Tato matrice je tvořena pilířem roku, pilířem měsíce, pilířem dne a pilířem hlídky, což je interval dvou hodin.

Chronopunktura - antické body

Chronopunktura - antické body


Zajímavosti
Za 60 let se vystřídá 60 energií časů roků.
Za 5 let se vystřídá 60 pilířů energií časů měsíců.
Za 60 dní se vystřídá 60 energií časů dnů.
Za 5 dní se vystřídá 60 pilířů energií času hlídky.

Čtyři pilíře energií času jsou základní charakteristikou, která velice dobře vystihuje povahu člověka a jeho případné sklony k některým onemocněním.

Podle vládnoucích pilířů energií času se otevírají tzv. antické akupunkturní body na příslušných aktivovaných drahách. Tyto body patří k bodům pěti přehrad a nalézají se na rukou a na nohou. Antické body se otevírají v pořadí podle tabulky, ze které plyne vztah mezi energií času nebeského kmene a otevřeným bodem dráhy dané pozemskou větví energií času.

Každá dráha ovlivňuje určitý orgán, jehož jméno nese, a je spojena s určitou pozemskou větví energií času, jejíž cyklické otevírání se v čase tuto dráhu aktivuje. Nebeský kmen naplňuje pilíř kmene a větve svou energií času, která odpovídá pětici dvojitých prvků. To znamená, že podle vládnoucích pilířů energií času lze určit, které dráhy jsou v danou dobu aktivní.

Zdroj: Chronopunktura.pdf, Jiří Nitsche

Na základě výše uvedeného textu jsem přeprogramoval Solární a lunární kalendář, doplnil generování bodů a  namaloval obrázek. Ve zdrojovém souboru byla bohužel chyba, protože původní tabulka nerespektovala to, že pět přepravních bodů na jangových drahách začíná elementem kov a nikoliv dřevem.

Další odkazy
Antické body
Pět přepravních bodů (wu-šu-süe)
Solární a lunární kalendář

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
Příspěvek obsahuje odkaz na soubory ke stažení, které jsou přístupné v placené verzi!
cz
Chronopunktura - antické body
Chronopunktura - antické body