Miloš Vymazal: Stridor je šelest při dýchání způsobený zúžením dýchacích cest.

Podle výskytu při nádechu nebo výdechu rozlišujeme:
Inspirační stridor: Šelest při nádechu, typický pro zúžení nebo malpozici horních dýchacích cest (hrtanu, průdušnice, průdušek). Některé možné příčiny: epiglottitis, záškrt, zvětšení štítné žlázy (struma), vdechnutí cizího tělesa, benigní nebo maligní nádory v oblasti dýchacích cest nebo orgánů mediastina, jednostranná nebo oboustranná obrna hlasivkových vazů.
Exspirační stridor: šelest při výdechu, typický pro obstrukční onemocnění plic, jako je například asthma bronchiale

Podle lokalizace zúžení můžeme rozlišit:
Stridor nasalis: zúžení v nose (nasus),
Stridor pharyngealis: zúžení v hltanu (farynx), většinou jako chrápání
Stridor laryngealis: zúžení v hrtanu (laryngu), většinou jako pískot
Stridor trachealis: zúžení v průdušnici (trachea)

Zdroj Wikipedie

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com