Miloš Vymazal: Geneze osmi trigramů

Veliký pól neboli Tchaj-ťi taiji je nejzazší prvopočáteční jednota, kde nejsou ještě rozlišeny jin a jang. Je to prvopočáteční veliký chaos, prázdno, jež nazvat počátkem bylo by chybou. Leda tak, žež je to ten počátek před počátkem, podle taoisty Mistra Zhuanga (Čuang). Odtud se pak rozdělily jin a jang, země a nebe dostaly tvar. Z nich se zrodily čtyři symboly, řečené Siang (Xiang). Vysvětlení jsou různá, možžná jsou všechna:
čtyři roční doby
čtyři elementy: kov, dřevo, voda, oheň
čtyři grafické kombinace - digramy

Songský filosof Shao Yong 邵雍 (Šao Jung 1011-1077) je autorem diagramu, který je grafickým přepisem textu "Proto mají Proměny Nejzažší pól. Ten zrodil dva Principy, dva principy, zrodily čtyři Symboly; čtyři symboly zrodily osm trigramů".

Geneze osmi trigramů

Geneze osmi trigramů


Poznámky k číslům v obrázku
Jin a jang
Číslo jedna reprezentuje Nebe, číslo dvě reprezentuje Zemi, protože však síla nebe zahrnuje i Zemi, je to vyjádřeno součtem: 1+2 = 3. Odtud tedy číslo tři reprezentuje Nebe.
Jin - 2
Jang - 3
Ostatní čísla jsou odvozeny od 2 zemské dvojky a nebeské trojky.

Bigramy (digramy)
Bigramy vznikly kombinací dvou čar

Starý jin (velký jin) - jin + jin
Mladý jang (malý jang) - jin + jang
Mladý jin (malý jin) - jang + jin
Starý jang (velký jang) - jang + jang
Čísla 6-9 a jejich výpočet jsem ve zdrojích nenašel, ale vzhledem k tomu, že vzniklé trigramy odpovídají pozicím ve Fu-siho systému Ho-tu a rozmístění magického čtverce, dovolil jsem si je do obrázku doplnit.

Trigramy
Čísla na obrázku odpovídají pozicím v magickém čtverci, který by vznikl z Fu-siho osmi trigramů Ho-tu

Osm trigramů - systém Ho-tu

Osm trigramů - systém Ho-tu

Lo-shu | Lo-šu - magický čtverec

Lo-shu | Lo-šu - magický čtverec


Další odkazy
Jin a jang
Osm trigramů
Osm trigramů - systém Ho-tu
Kruh nebes a čtverec Země

Zdroje: Yijing – Kniha proměn, Oldřich Král; MAGICKÉ ČTVERCE aneb Od knihy I-ťing k internetové současnosti,  Eduard Fuchs

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Geneze osmi trigramů
Geneze osmi trigramů