Miloš Vymazal: Kruh nebes a čtverec Země

Pravděpodobný postup vytvoření čtverce Země (Lo-shu) z Kruhu nebes.

Symbolem nebes a jejich dokonalosti byl v Číně odedávna kruh. Trigramům seřazeným do kruhu byly postupně přiřazeny číselné hodnoty. Otci, představovanému třemi jangovými čarami, bylo přiřazeno číslo 9, matce, symbolizované třemi jinovými čarami, číslo 1. Třem synům byla přiřazena čísla 6, 7 a 8, třem dcerám čísla 2, 3 a 4. Neobsazeno zůstává číslo 5. Tento kruh kromě uvedené symboliky plnil zřejmě analogickou roli jako kompasová růžice. Na rozdíl od našich zvyklostí však sever byl dole a jih nahoře. Tím nejvýznamnějším rozdílem oproti nám však byla skutečnost, žže  Číňané měli směrů pět: sever, jih, východ, západ a střed. Kruh nebes byl dokonalý: pětka stála uprostřed a součet protilehlých čísel byl vžždy deset. Principy jin a jang ve vzájemné polaritě tvořily a  představovaly kosmos.
Kruh nebes

Kruh nebes


Jakou roli přisoudit Zemi? Jejím symbolem byl odedávna čtverec, Země byla jakousi reflexí nebes. Jak tuto skutečnost vyjádřit? Je přece zcela přirozené čísla z Kruhu nebes uspořádat do řádků. Obdržžíme tak čtverec Země, který odrᾞí nebeské vlastnosti. Takový čtverec má ale k finálnímu čtverci Lo-šu ještě daleko. Otočením čtverce o 180 stupňů získáme novou kvalitu: Nebesa se spojila se Zemí, neboť položžíme-li poslední dva čtverce na sebe, tj. čtverec sestavený z čísel Kruhu nebes a pootočený Čtverec Země, dává součet čísel na kažždém místě deset. Symbolický obraz Vesmíru se uzavřel.
Kruh nebes a čtverec Země

Kruh nebes a čtverec Země


Někdy mezi lety 480 – 221 před Kr. pak byl učiněn poslední krok. V posledním čtverci se prohodila čísla 2 a 8. Tím se sice narušilo původní postavení dětí, vznikla však hodnota mnohem vyššího řádu: magický čtverec Lo-shu.
Lo-shu | Lo-šu - magický čtverec

Lo-shu | Lo-šu - magický čtverecZdroj:  MAGICKÉ ČTVERCE aneb Od knihy I-ťing k internetové současnosti,  Eduard Fuchs a diplomová práce Latinské a magické čtverce, Martin Poláček

Další odkazy
Lo-šu - magický čtverec
Osm trigramů, Charakteristika pěti prvků

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
Příspěvek obsahuje odkaz na soubory ke stažení, které jsou přístupné v placené verzi!
cz
Kruh nebes
Kruh nebes
cz
Kruh nebes a čtverec Země
Kruh nebes a čtverec Země