Miloš Vymazal: He tu 河圖 - Říční mapa
Další názvy: Mapa Žluté řeky
Anglický název: Yellow River Map

Její původ je spojován s různými mýty a legendami. Mezi nejpopulárnější patří legenda o zvířeti s hlavou draka a tělem koně, které se vynořilo ze Žluté řeky. Na svém těle mělo vzory, které vedly ke vzniku mapy He tu. Jiné zdroje uvádějí, že se jednalo o znaky na krunýři želvy, která se vynořila z řeky. 

He Tu je údajně teoretickým modelem dokonalého a ideálního stavu vesmírných sil. V tomto stavu dokonalé rovnováhy jin a jang neexistuje žádný pohyb, žádný vývoj a ani čas.

Zajímavost
Na obrázku je vidět středová symetrie součtů např.
5+3 = 8; 5 + 4 = 9
5+1 = 6; 5 + 2 = 7

3 + 10 + 2 = 8 + 7
4 + 10 + 1 = 6 + 9
atd.

Přiřazená čísla elementům
Dřevo: 3, 8
Oheň: 2, 7
Země: 5, 10
Kov: 4, 9
Voda: 1, 6

Další odkazy
Charakteristika pěti prvků
Lo-šu - magický čtverec

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
He tu - Říční mapa (He tu)
He tu - Říční mapa (He tu)