Miloš Vymazal: Jü Velký 大禹 da-yu, 2205-2197 př.n.l) byl legendární vládce ve starověké Číně proslavený svým zavedením protipovodňové ochrany, zahájením dynastické nadvlády založením dynastie Sia (Xia) a svým poctivým morálním charakterem.

Proslul stavěním protipovodňových hrází a vodních kanálů. Legenda říká, že Yu získal Lo-shu ze znaků na krunýři želvy plavající v řece Luo. Lo-shu (Luo-shu, schéma z řeky Luo, mapa řeky Luo) se stal prototypem Bagua Pozdních Nebes a základem všech čínských věšteckých umění, tedy i Knihy proměn.

Další odkazy
Lo-šu - magický čtverec

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Jü Velký (Da yu)
Jü Velký (Da yu)
cz
Želva (Da yu)
Želva (Da yu)