Stanislav Bečka: Patní ostruha neboli Calcar calcanei
velmi častý a bolestivý problém znemožňující bezbolestnou chůzi či stání.

Vznik se přičítá chronickému dráždění úponů krátkých svalů nohy, nevhodnou zátěží a nošením nevhodného obutí.

Další faktory - revmatické onemocnění, deformita nohy - vadná příčná i podélná klenba nožní aj...

Konzervativní léčba spočívá v lokálním injekčním podávání léků - většinou s účinnou látkou obsahující kortikosteroidy, rázová vlna (fokusovaná, radiální ) či operativní odstranění postižených struktur...

Důležité je změnit vadný pohybový (došlapový) stereotyp, pořídit vhodnou obuv a ortopedické vložky.

• úlevu postiženým měkkým tkáním lze docílit i aplikací kineziotejpu plantární fascie a svalů lýtka.

• další velmi zajímavá možnost je podtlaková terapie postiženého vazivového obalu patní kosti - tedy metoda baňkování

Baňka díky vzniklému podtlaku odtáhne měkké tkáně obalující Tuber calcanei, zlepší místní prokrvení a odvede produkty místního metabolismu k povrchu a tím zlepší a urychlí místní regeneraci.

• lze kombinovat s masáží, mobilizací chodidla, tejpováním či s metodami konzervativní terarapie

Další odkazy
Ostruha, Calcar
Baňkování
Vyhlazení slonové kosti 206

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz
cz
Ostruha kosti patní - baňkování
Ostruha kosti patní - baňkování
Stanislav Bečka: Ostruha - zánět koncové části kosti patní

Pata nese celou tíži těla a je místem, kde se setkává a spojuje tchaj-jangová šlachosvalová dráha nohy. K poškození může dojít skokem, během nebo přetížením. Nakonec vznikne stagnace čchi a vyplavená krev se zahustí a přilne v poškozeném místě.
Calcaneus - patní kost

Calcaneus - patní kostDIAGNÓZA A TERAPIE
Symptomy: otok,bolest a citlivost, zčervenání a výstupek na zadní straně paty
Pohmatem lze zjistit hrubost a zesílení místních šlach, pohyb v kotníku je omezen, pata má odpor ke stlačení z obou stran, pacient nevydrží delší dobu stát a chodí se zdviženou patou aby zabránil kontaktu postiženého místa ze zemí.

Terapie: oddělit šlachy, pohladit kosti, pročistit spojnice drah, oživit krev a odstranit stázu

Základní předpis: štípejte lýtko, natáhněte kotník a cukejte jím, hněťte dolní končetinu s rotováním a krouživým třením, válejte dolní končetinu s otáčením štípáním a tisknutím, táhněte dolní končetinu s klepáním a chvěním, brnkejte spojnice s klepáním a gumováním - obzvláště oblast paty.

Doplňující předpis: Hněťte prsty BL61 (pucan, pchu-cchan) BL60 (kunlun, kchun-lun) KI03 (taixi, tchaj-si) KI07 (fuliu, fu-liu) Bl57 (chengshan, čcheng-šan) BL40 (weizhong, wej-čung) SP08 (diji, ti-ťi)
Kunlun | BL60 - kchun-lun

Kunlun | BL60 - kchun-lun

Pucan | BL61 - pchu-cchan

Pucan | BL61 - pchu-cchan

Taixi | KI03 - tchaj-si

Taixi | KI03 - tchaj-si

Fuliu | KI07 - fu-liou

Fuliu | KI07 - fu-liou

Chengshan | BL57- čcheng-šan

Chengshan | BL57- čcheng-šan

Weizhong | BL40 - wej-čung

Weizhong | BL40 - wej-čung

Diji | SP08 - ti-ťi

Diji | SP08 - ti-ťi


Štípejte a tiskněte SP10 (xuehai, sue- chaj) a SP11 (jimen, ťi-men)
Xuehai | SP10 - süe-chaj

Xuehai | SP10 - süe-chaj

Jimen | SP11

Jimen | SP11


Zdroj: Čínské léčebné masáže, Tui-na kompletní manuál - Sun Chengnan

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz