Stanislav Bečka: Historické základy Tradiční Čínské Medicíny

Vznik a vývoj čínské lékařské teorie
Čínská medicína a čínský lékopis vznikly v období před císařstvím (xian qin).
Jejich vědecký systém se tvoří počínaje dobou zvanou Zhan guo (Období válčících států, 475-221 př.n.l) až do doby dynastie Qin a Han(221př.n.l -220 n.l)

Starověcí lékaři vycházeli z jednoty energie (qi yi yuan lun), nazývané rovněž teorie vitální energie (jing qi xueshuo) a teorie jin-jang a pěti prvků (yin yang wu xing).

Dílo Huangdi neijing je srdcem lékařského umění, které spojuje přírodní vědy a filozofii a sjednocuje početné lékařské obory v jednom díle, objevuje se jako jednotící souborná práce. Toto dílo systematicky pojednává o fyziologii (shengli), patologii (bingli), diagnostice (zhenduan), léčbě (zhiliao), prevenci (yufang)....
Huangdi Neijing zakládá teoretický systém, který umožnil vznik teoretických základů, z nichž se vyvíjela čínská medicína a čínský lékopis.

Nanjing je kánonické dílo, které je rovnocené Huangdi Neijing. Nanjing sepsal Qin Yueren před dynastií Han. Je velmi bohaté svým obsahem a zahrnuje fyziologii, patofyziologii, diagnozu a léčbu.

Čínská medicína a lékopis zaznamenávají rychlý pokrok a vývoj za vlády dynastie Xi Han (206 př. n. l - 24n.l.).
Přibližně ve 3.tím století n.l. slavný lékař Zhang Zhongjin, vycházeje z teoretických základů děl svých předchůdců (Neijing a Nanjing) a přidávaje své vlastní poznatky a klinické zkušenosti rediguje Shang han lun a Jinkui yaolue.
Vysvětluje v nich metody analýzy prostřednictvím dělení šesti vrstev (liu jing bianzheng), orgánů a vnitřností (zang fu bianzheng), aby mohl stanovit diagnosu a léčbu chorob původu vnějšího (waigan jibing), Stanovuje teoretický systém a léčebné principy bian-zheng lunzhi (dialektická analýza znaků a příznaků a stanovení strategie léčby), které vznikaly na základě klinické praxe.

Zdroj: Teoretické základy tradiční čínské medicíny, díl I, Československá SinoBiologická společnost

Dále: Huangdi Neijing, Wikipedia, Shang Han Za Bing Lun, Tcmwiki.com

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz
cz
Historické základy Tradiční Čínské Medicíny The Su Wen of the Huangdi Neijing
Historické základy Tradiční Čínské Medicíny The Su Wen of the Huangdi Neijing