Miloš Vymazal: Znamení Buvola

Roky Buvola
19. února 1901 – 7. února 1902 Buvol Kov
6. února 1913 – 25. ledna 1914 Buvol Voda
25. ledna 1925 – 12. února 1926 Buvol Dřevo
11. února 1937 – 30. ledna 1938 Buvol Oheň
29. ledna 1949 – 16. ledna 1950 Buvol Země
15. února 1961 – 4. února 1962 Buvol Kov
3. února 1973 – 22. ledna 1974 Buvol Voda
20. února 1985 – 8. února 1986 Buvol Dřevo
19. ledna 1997 – 26. ledna 1998 Buvol Oheň
26. ledna 2009 – 13. února 2010 Buvol Země
12. února 2021 – 31. ledna 2022 Buvol Kov
31. ledna 2033 – 18. února 2034 Buvol Voda

Poznámka: uvedené dny vycházejí z čínského občanského kalendáře a neodpovídají solárnímu kalendáři, podle kterého začíná většinou rok o několik dní dříve. Přesný výpočet můžete najít v našem on-line kalendáři.

Prvkem Buvola je Země a je pól jinový. V některých zdrojích bývá uváděn nesprávně jako prvek Voda.

Buvol je ze všech znamení čínského zvěrokruhu nejvíce stabilní silou a největší pracant a tahoun. Má obrovskou vůli, mravní sílu a vytrvalost. Charakterizují jej metodická klidná práce a spolehlivost. Je velmi umíněný a tvrdohlavý, logický a rozhodný. Z vnějšku  vzbuzuje spíše zdání nemluvného a zdrženlivého člověka, uvnitř se ale skrývá prudkost a energie, která se leckdy zvrhává až do panovačnosti. Je velmi hrdý. Vzhledem ke své tvrdošíjnosti má sklon ulpívat na vžitých zvycích a uctívá tradice. Jeho svědomitost mu velí neúnavně a poctivě pracovat. Má svůj názor a těžko si jej nechá vymluvit. Nenávidí zahálku a nečinnost. V milostném životě může být až naivní, nemá příliš smysl pro lyričnost a může se nechat oklamat svůdnými nástrahami lásky. Lidé zrození ve znamení Buvola bývají skvělí partneři pro život i práci, protože vždy udělají více práce, než je jejich povinnost a snaží se nezklamat. Negativní vlastností může být to, že nedokáží zapomenout na křivdu a stále ji v sobě nesou. Aby zapomněli, ještě více a tvrději pracují a mohou se uzavřít do sebe a vést osamělý život. Pečlivě splácejí své dluhy a dávají si pozor na finanční záležitosti. Doma mají většinou vedoucí roli a očekávají, že jejich pokyny budou beze zbytku splněny. Lidé narození v tomto znamení jsou spíše realisté a nenechají se unést bláznivými ideály. Spíše než srdce upřednostňují rozum.

Buvol narozený v roce Vody je přístupnější názorům okolí než jeho další Buvolí kolegové, přesto však také nerad mění vžité zvyky a tradice. Spolupracuje s ostatními, ale jde si vlastní cestou, je klidný, trpělivý a odhodlaný.

Buvol zrozený v roce Dřeva je méně houževnatý a tvrdošíjný, reaguje rychleji a není tak konzervativní. Dobře prosazuje nové názory a postupy, v čemž mu element Dřeva pomáhá svou mladou progresivní silou. Svou hnací sílu velmi dobře využívá.

Buvol narozený v roce Ohně má velkou touhu po moci a důležitosti. Oheň mu propůjčuje velkou dynamiku, energii a prudký temperament. Je velmi hrdý až pyšný, nejsilnější ze všech Buvolů. To jej může negativně poznamenat v tom smyslu, že se snaží příliš dominovat svému okolí a vyjadřovat svou nadřazenost. Přirozená schopnost Buvola tvrdě pracovat se může zvrhnout až ve vládnoucí sklony a válečnické tendence. V podstatě je to ale čestný člověk, který je schopen pro své blízké přinést jakoukoliv oběť.

Buvol narozený v roce Země je obzvláště vytrvalý a spolehlivý při plnění svých povinností. Typická je pro něj praktičnost a oddanost, cílevědomost. Může být nejpomalejší ze všech Buvolů, zároveň však také nejspolehlivější.

Buvol zrozený v roce Kovu je velmi rezolutní, konkrétní ve formulování svých požadavků a  představ a dosti lpí na svém přesvědčení, takže může být někdy až fanatický. Má výraznou vytrvalost a elán do života. Dokáže plně realizovat své cíle.

Buvol v roce Kovu je velmi ctižádostivý, což se mu v obtížném roce Psa vyplatí, neboť může pilnou prací dosáhnout povýšení. V práci to ale určitě nebude mít jednoduché. Musí dbát na stravu s dostatkem vlákniny, nepěstovat si zácpu a neměl by kouřit.

Zdroj textu: Přednášky a prezentace MUDr. Doris Danielová

Další odkazy Čínský kalendář - roky, Solární a lunární kalendář

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Buvol
Buvol
cz
Buvol
Buvol
cz
Buvol
Buvol
cz
Buvol
Buvol
cz
Buvol
Buvol