Michaela Klimešová: Oligurie

Snížená denní či hodinová diuréza. U malých dětí 0,5–1 ml/kg/hod. S věkem (vyzráváním schopnosti ledvin zahušťovat moč) klesá kriterium pro oligourii. U dospělých pak činí 50–500 ml moči za den. Pokles diurézy pod 50 ml/den u dospělých nebo 0,5 ml/kg/h u malých dětí se hodnotí jako anurie.

K nejčastějším příčinám patří:
- akutní selhání ledvin
- akutní tubulární nekróza
- těžká dehydratace
- šokový stav

Zdroj: Wikiskripta.eu