Miloš Vymazal: Znamení Tygra

Roky Tygra
8. února 1902 – 20. ledna 1903 Tygr Voda
26. ledna 1914 – 13. února 1915 Tygr Dřevo
13. února 1926 – 1. února 1927 Tygr Oheň
31. ledna 1938 – 18. února 1939 Tygr Země
17. února 1950 – 5. února 1951 Tygr Kov
3. února 1962 – 24. ledna 1963 Tygr Voda
23. ledna 1974 – 10. února 1975 Tygr Dřevo
9. února 1986 – 28. ledna 1987 Tygr Oheň
27. ledna 1998 – 14. února 1999 Tygr Země
14. února 2010 – 2. února 2011 Tygr Kov
1. února 2022 – 21. ledna 2023 Tygr Voda
19. února 2034 – 7. února 2035 Tygr Dřevo

Tygr

Tygr


Poznámka: uvedené dny vycházejí z čínského občanského kalendáře a neodpovídají solárnímu kalendáři, podle kterého začíná většinou rok o několik dní dříve. Přesný výpočet můžete najít v našem on-line kalendáři.

Tygr přináleží k prvku Dřevo a je jangové povahy.

Osobnost Tygra je mocná a silná, troufalá a vášnivá. Obecně je to šťastný člověk, plný temperamentu a dynamiky, který bývá rád středem pozornosti a dokáže svou energií nakazit celé okolí. Charakterizuje jej bezstarostnost, srdečnost a šlechetnost. Nechá se  inspirovat spoustou činností a do všeho se pouští s obrovskou chutí, mívá sklony k bohémskému životu, zvláště v mládí. Je optimista, který se potřebuje vyjádřit a najít své místo ve společnosti. Dá se říci bez obav, že má nezlomného ducha a proto jej hned tak něco  nezničí. Stejně jako Kohout má však sklon příliš lpět na své vlastní důstojnosti a je-li znevážen, velmi těžko to nese. Negativní se rovněž mohou stát jeho přílišná prudkost a unáhlenost, v protikladu k tomu však (protože Tygr je znamení plné paradoxů) bývá  naopak ztrácení času přešlapováním na místě a váhavost až snaha vyhýbat se řešení problémů.

Tygr zrozený v roce Vody je vzhledem k hloubavosti a moudrosti prvku Vody více přístupný názorům druhých a je mírnější než jeho ostatní Tygří kolegové. Vyznačuje se rovněž větším smyslem pro realitu a umí více kontrolovat své emoce.

Tygr narozený v roce Dřeva je praktický, demokratický a umí se dobře pohybovat ve společnosti. Element Dřeva mu dodává originalitu, novátorství, schopnost začít nové aktivity. Obvykle těžko přijímá kritiku.

Tygr narozený v roce Ohně je nesmírně nadšenou osobností vládnoucí obrovským potencionálem energie. Oheň mu dodává skvělou výmluvnost, takže si dokáže obhájit kdeco a získat okolí pro své plány. Je velmi šlechetný a pozitivně naladěný, nerad vidí negativní stránky života a tváří se, jako by nebyly. Těžko snáší opozici.

Tygr zrozený v roce Země je klidnější a odpovědnější, což jsou vlastnosti typické pro element Země. Není tak ukvapený jako ostatní Tygři a více myslí na ostatní, je i spolehlivější a vytrvalejší. Prvek Země, který v sobě nese z emocí starost, mu trošku ubírá na jinak charakteristickém optimismu Tygrů a proto může být poněkud zasmušilejší a ustaranější. Nebývá takový bohém jako ostatní Tygři.

Tygr narozený v roce Kovu je velmi aktivní až vznětlivý, nápadný až okázalý. Má sklon za každou cenu prosazovat svoje vize a pokud si nedá pozor, může být dosti sobecký a ostatní lidi při své cestě vzhůru nerespektovat. Pozitivní je jeho akčnost a vytrvalost.

Zdroj textu: Přednášky a prezentace MUDr. Doris Danielová

Další odkazy Čínský kalendář - roky, Solární a lunární kalendář

Ing. Miloš Vymazal - www.tcm-cs.com
cz
Tygr
Tygr