Stanislav Bečka: Rozhodujícím prvkem života je pohyb "Stoupání, klesání, vstupování, vycházení je základní charakteristiky pohybů vitální energie; těchto pohybů jsou účastny všechny vnitřní orgány." (Su-wen, Základní otázky, kap. 68)

Jsou - li tyto pohyby potlačeny, vzniknou patologické změny jako stísnění energie jater, čchi žaludku v protisměru,pokles čchi sleziny, stáza a zablokování energie plic atd.....

Masáž tělesných oblastí a/nebo bodů může podpořit oběh vitální energie a krve a tím regulovat a normalizovat onemocnění vnitřních orgánů. Například při léčbě stísnění a stagnace jaterní energie třeme a kruhově třeme obě části hrudníku odshora dolů, roztlačujeme CV17 (tanzhong, tchang-čung) do obou stran a otáčíme v GB30 (huantiao, chuan-tchiao) loktem.

Trpí-li pacient prázdnotou sleziny, bude mít příznaky jako nechutenství, poruchy trávení, vyhublost, krátký dech, bledá pokožka, bledý jazyk s bílým povlakem, pomalý a slabý pulz atd. V tom případě kruhově třeme CV12 (zhongwan, čung-wan), hněteme ST36 (zusanli, cu-san-li) a BL20 (pishu, pchi-šu), štípáme páteř atd..Takto vlastně rozhojňujeme pacientovu vitální energii a krev prostřednictvím stimulace sleziny a žaludku.

Tanzhong, danzhong | CV17 - tchan-čung

Tanzhong, danzhong | CV17 - tchan-čung

Huantiao | GB30 - chuan-tchiao

Huantiao | GB30 - chuan-tchiao

Zhongwan | CV12 - čung-wan

Zhongwan | CV12 - čung-wan

Pishu | BL20 - pchi-šu

Pishu | BL20 - pchi-šu


Protože masáž reguluje funkce drah a vnitřních orgánů, může zvyšovat vitalitu.

Klinické zkušenosti ukázaly, že ti, kteří užívají preventivní masáž, jsou obvykle velmi vitální, mají klidnou mysl, jsou zdraví a tělesně silní. Mají silný zrak, bystrý sluch a rychlé a hbité reakce.

(Sun Chengnan - Čínské léčebné masáže - Tuina, kompletní manuál)
Editoval cinske-masaze-trinec (22.02. 2018 18:18)

Stanislav Bečka, Čínské masáže Třinec
http://cinskemasazetrinec5.webnode.cz
cz
Masáže pro játra a slezinu
Masáže pro játra a slezinu